עדכון על שביתת הסגל האקדמי הזוטר

סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים,

כפי שכולנו יודעים, אנו מתקרבים לסוף השבוע השישי לשביתת המורים מן החוץ. ברצוננו לשתף אתכם באשר להתפתחויות האחרונות במאמצים להביא לסיום השביתה. ראשית, נדגיש שלאורך כל תקופת השביתה הנהלת המכללה נמצאת בקשר מתמיד עם ארגון הסגל במכללה, ור"ם והאוצר מתוך מטרה ברורה להפעיל את מלוא כובד משקלנו כדי לקרב את הצדדים לכדי הסכמה ואכן בחלק מהמקרים הצלחנו.

בערב יום החמישי שעבר, נראה היה שמשרד האוצר, הות״ת, נציגי הנהלות המכללות ונציגות השובתים, הגיעו להבנות ואף להסכמות בכל הנושאים שהביאו לפרוץ השביתה. המדובר במהפכה במעמדם ותנאי העסקתם של אלפי המורים מן החוץ בכל 22 המכללות הציבוריות. בנוסף, הושגו הבנות באשר לסיום השביתה והטיפול בקורסים שלא נלמדו. בסוף השבוע האחרון סוכמו הפרטים במסגרת מסמך עקרונות.

בבוקר יום ראשון הסתבר שנציגי השובתים נסוגו מחלק ניכר מההבנות עליהן נראה היה שהצדדים הגיעו ביום חמישי ואף העלו מספר נושאים נוספים שלא הועלו במהלך השבועות שחלפו מאז פרוץ השביתה. דיון בכל הנושאים החדשים שנפתחו ידרוש עוד שבועות ארוכים של משא ומתן ומשמעות הדבר ביטול קורסים של המרצים השובתים. לפיכך, כדי לנסות למנוע פגיעה אנושה בסמסטר, צוות המו״מ המליץ בפני נשיאי המכללות להפסיק את המו״מ במישור הארצי ולהמשיכו מכאן ואילך ברמה המקומית – כל מכללה וועד הסגל שלה. אנו מכבדים את זכות השביתה ותומכים במאמצי הסגל לעבוד בתנאים הוגנים, אך המשכה בתנאים הנוכחיים לא יביא להישגים, ומאידך גיסא יפגע קשות בכם ובמכללה. גם מרצים רבים במכללה שלנו ובמכללות אחרים בדעה כי שביתה בעת הזו היא בלתי אחראית ועל כן לא הצטרפו אליה.

אנחנו מתקרבים לשבוע השביעי של השביתה, ולנקודת אל חזור מבחינת היכולת להשיב שיעורים בחלק מהקורסים שבהם מתקיימת שביתה. בנסיבות אלה מספר מכללות החליטו אתמול לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה להוציא צווים להפסקת השביתה. מנגד, נציגי השובתים פנו לבית הדין גם הם, בתקווה שהוא יורה על הצדדים לשוב לשולחן הדיונים. לאור נקודת הזמן בה אנו נמצאים, פנינו למרצים השובתים בבקשה לחזור להוראה סדירה ולא להביא לכדי אבדן הסמסטר. אנו מאמינים שניתן לפתור את רוב המחלוקות ולא להביא לביטול הסמסטר. אנו
ערים לקשיים שלכם ומחויבים כלפיכם לעשות הכל כדי שהסמסטר יתנהל בצורה הטובה ביותר. למעלה ממחצית מן הקורסים במכללה מתקיימים בצורה סדירה ואנו עושים כל מאמץ שהשביתה תסתיים במהרה ונחזור למסגרת לימודים מלאה. אנו נעשה כל מאמץ להשלים את החומר שהסטודנטים הפסידו במהלך השביתה ובכך יקבלו הסטודנטים את נקודות הזכות עליהן שילמו. במידה ונגיע למסקנה שהגענו לשלב שלא ניתן להחזיר את החומר הלימודי החסר בשל השביתה, אזי הקורס יבוטל ושכר הלימוד של הקורס יוחזר לסטודנטים.

בברכה, הנהלת המכללה

02 דצמבר 2020