כותרת קול קורא
קרן אדמונד דה רוטשילד
בשער קהילה אקדמית למען החברה בישראל
מוסד שמואל נאמן למחקר מידניות לאומית

קול קורא למאמרים ודוברים עבור כנס בנושא:

יחסי אקדמיה – פריפריה

הכנס יתקיים ב-17 במארס 2021, ד' בניסן תשפ"א
המוסד המארח: המכללה האקדמית ספיר

לוגו המכללה האקדמית ספיר

מוסדות להשכלה גבוהה נתפסים לעיתים כמגדל שן המרוחק מהפריפריה מבחינה גיאוגרפית, אנושית ותרבותית. האקדמיה מצידה מנסה להתגבר על ריחוק זה, באמצעות תכניות הנגשה מיוחדות, פתיחת מוסדות אקדמיים (בעיקר מכללות) בפריפריה, תכניות גיוון שונות וכיו"ב.

מתוך נקודת מבט זו, אנו מזמינים אתכםן, חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות אקדמיות שונות, לשלוח תקצירים להרצאות העוסקות במערכת יחסים מורכבת זו, לרבות בסוגיות הבאות:

  • השפעתן של הטיות אתניות, תרבותיות ו/או פוליטיות על מוסדות ההשכלה הגבוהה (לרבות הסגל האקדמי, המחקר האקדמי, תכני ההוראה וכיו"ב) והשפעתן על חוקרים/ות ו/או סטודנטים/ות מהפריפריה.
  • ההשפעה של מערכת ההשכלה הגבוהה על צמצום (או הרחבה) של הפערים התרבותיים והכלכליים ו/או על התלכיד החברתי בישראל.
  • תכניות ההנגשה באוניברסיטאות – היכן קיימות ומה מידת הצלחתן; מהן האלטרנטיבות המוצעות בהן לדרישות הקבלה הקיימות והאם הן מצליחות לנבא הצלחה בלימודים ומסייעות בהנגשה לפריפריה?
  • ההשפעה של מוסדות ההשכלה הגבוהה על הפריפריה הגיאוגרפית (השכלה, תרבות, כלכלה, תעסוקה וכיו"ב).
  • בהקשרים שלעיל, האם וכיצד ניתן למדוד את ההצלחה של האקדמיה בהשוואה להצלחה של הצבא, תנועות הנוער או מוסדות חברתיים אחרים; הצלחה של אוניברסיטאות בהשוואה למכללות; השוואה בין מוסדות אקדמיים ציבוריים לפרטיים; השוואה בין פקולטות למדעים מדוייקים/טבע/הנדסה/רפואה למדעי החברה/רוח/משפטים/ואמנות.
  • הצעות לרפורמות אשר ישפרו את תפקוד מערכת ההשכלה הגבוהה בהקשרים אלו, לרבות חשיבה מחדש על גיוון החוקרים/הסטודנטים/התכנים, תפקיד המוסדות האקדמיים השונים והמבנה הארגוני שלהם, מודלים חדשים לתקצוב או לשכר (דיפרנציאלי למשל) בהתייחס לצרכי הפריפריה, בחינת מנגנוני הקידום של סגל אקדמי ושל תנאי הקבלה של סטודנטים/ות, לרבות קידום מדיניות רוחבית של מדדים חלופיים לפסיכומטרי. 
  • סיפורי הצלחה/כישלון של מוסדות, פרטים או פרויקטים מיוחדים.
  • כל נושא אחר הרלבנטי למערכת היחסים שבין האקדמיה לפריפריה הגיאוגרפית, החברתית והתרבותית.

לוח זמנים
01.01.2021 - מועד אחרון להגשת תקצירים
01.02.2021 - שליחת תשובות למגישי.ות הצעות
15.02.2020 - פרסום תכנית הכנס
14.03.2021 - מועד אחרון להרשמה לכנס
17.03.2021 - מושבי הכנס

הגשת התקצירים
יש להגיש את התקצירים לכתובת מייל:
A-P.Conference@bashaar.org.il

התקציר יהיה מותאם להרצאה של 15 דקות ואורכו יהיה בין 300 ל-500 מילים.

התקציר ישמש להערכת ההצעות, והצעות שיתקבלו יפורסמו באתר הכנס. לכן התקציר יציג בתמצות וברהיטות את כל המידע הרלוונטי: כותרת ההרצאה, הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג, תרומה תיאורטית ואמפירית, שיטת המחקר, הממצאים העיקריים, שם פרטי ושם משפחה של המציג.ה.ים, תואר או סטטוס אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון, ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות).

בברכת כנס מוצלח ופורה,
ועדת הכנס

דנה בר, מנהלת תחום מיצוי השכלה גבוהה בקרן אדמונד דה רוטשילד
מוטי גיגי, המכללה האקדמית ספיר
עמרי ידלין, אוניברסיטת תל-אביב
יערה בר-און, בשער