11.11.2020

כנס אקדמיה מג(ק)וונת מהווה חלק מפעילותה של קבוצת מחקר-פעולה, הפועלת במכללת ספיר בשלוש השנים האחרונות, ואשר שמה לה למטרה להעשיר את הגיוון באקדמיה – בידע, בתהליכי ההוראה והלמידה, כמו גם בייצוג משמעותי יותר של אוכלוסיות מגוונות בקרב הסטודנטים והסגל.

חלק ניכר מחברי הסגל שאינם במינוי נמנים על קבוצות מיעוט בחברה הישראלית. מנגנון העסקה פוגעני זה מחבל אם כן באפשרות להרחיב את הגיוון בסגל האקדמי במינוי ומשעתק את אי-השוויון המעמדי, האתני, הלאומי והמגדרי הקיים בחברה.

בשל התמשכות השביתה של הסגל שאינו במינוי במכללות הציבוריות וכהבעה של תמיכה במאבק זה, החלטנו לדחות את קיומו של הכנס עד למציאת פתרון הוגן וראוי לתנאי ההעסקה של הסגל שאינו במינוי.

בשם ועדת ההיגוי של הכנס, המורכבת ממרצות.ים במינוי ושאינן.ם במינוי.