במסגרת תקצוב ות"ת לפיתוח בינלאומיות בקמפוס, היחידה לבינאו"ם אקדמי בספיר מזמינה את אנשי הסגל במינוי ומן החוץ להגיש בקשה לפתח מודולה בינלאומית מקוונת במסגרת קורס שיתקיים במהלך תשפ"א-תשפ"ב, במטרה להוסיף מימד גלובאלי, בינלאומי ורב תרבותי לתוכניות הלימוד.

תנאים להגשת הבקשה

 • קורס קיים במערכת שמיועד לתלמידי שנה ב' ואילך.
 • קשר לשותף/ה בינלאומי – תינתן עדיפות להצעות שבהן כבר קיים קשר עם עמית/ה בחו"ל. (במידה ואין, יינתן סיוע ע"י היחידה לבינלאומיות).
 • על המודולה הבינלאומית להיות בהיקף משמעותי של לפחות חצי מהקורס.
 • טיוטא ראשונית של סילבוס הכוללת תוצרי למידה בינלאומיים, תיאור כללי של הקורס ומבנה שיתוף הפעולה.
 • תינתן עדיפות להצעות שיכללו מרכיב של אינטראקציה בין הסטודנטים הישראלים והבינלאומים.

תמיכה בפיתוח הקורס 
מרצים, אשר בקשתם תתקבל, יקבלו 1 יח' הוראה עבור פיתוח הקורס, סיוע בתרגום חומרי לימוד בהיקף של עד 1500 ש"ח, וליווי בתכנון הקורס ע"י היחידה לבינלאומיות והיחידה לקידום ההוראה והלמידה. הליווי כולל הדרכה צמודה על פיתוח קורס בינלאומי מקוון ומיומנויות הוראה באנגלית.

מועדי הגשת הבקשות

 • עבור קורסים בתשפ"א סמסטר ב' - 31.12.2020
 • עבור קורסים בתשפ"א סמסטר קיץ - 31.3.2021
 • עבור קורסים בתשפ"ב כל הסמסטרים - 31.3.2021

הבקשות תיבחנה על ידי וועדה

 • רוצים לצאת לדרך אבל לא יודעים איפה להתחיל? 
 • זקוקים לעזרה בחיפוש שותף בינלאומי? 
 • מעוניינים בחשיבה משותפת? 

מוזמנים לפנות! ד"ר עמית מרנץ גל ראשת היחידה לבינלאומיות amitm@mail.sapir.ac.il

להגשת הבקשה