אגף לפיתוח משאבים וקשרי חוץ

האגף לפיתוח משאבים וקשרי חוץ אמון על יצירת רשת קשרים וחיבור אישי עם בעלי עניין, השפעה ואנשים שעוסקים בלעשות שינוי ולהשפיע.
במסגרת זו פועל האגף  לגיוס תמיכה ציבורית רחבה ומשאבים לפעילות הייחודית לספיר,  מקרב קהלי יעד שונים בישראל ובעולם, ובכלל זה, טיפוח מעמדה הבינלאומי של המכללה האקדמית ספיר.

ליצירת קשר והיכרות מעמיקה עם פעילות המכללה האקדמית ספיר, מוזמנים לפנות אלי

נעמי רוזנשטיין - naomir@sapir.ac.il