לוגו אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מכללת ספיר

פותחים שנה עם
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

תשפ"ב

לוגו אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מכללת ספיר

ההרשמה לאגודת הסטודנטים
לשנת הלימודים תשפ"א
נסגרה.

בהצלחה לכל הסטודנטים והסטודנטיות