לוגו אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מכללת ספיר

טופס רישום
לאגודת הסטודנטים

תשפ"א

לוגו אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מכללת ספיר

ההרשמה לאגודת הסטודנטים
לשנת הלימודים תשפ"א
נסגרה.

בהצלחה לכל הסטודנטים והסטודנטיות