כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת בחינות
המרכז הטכנולוגי להנדסאים והמרכז הקדם אקדמי

יש להקפיד על תקנון המשמעת ועל טוהר התואר שלכם!

 • פלאפונים כבויים בתיקים! פלאפון שנשכח בכיס, גם אם הוא כבוי, יגרום לפסילת המבחן. פלאפון שמצלצל בתיק זו עבירת משמעת.
 • אין להכניס חומר עזר אסור למבחן. הקפידו לרוקן את הכיסים מפתקים, כולל ארנק.
 • וודאו שהידיים שלכם נקיות מכל כיתוב.
 • יש להישמע להוראות המשגיחות ולהתנהג אליהן באופן הולם ומכובד. אי ציות למשגיחות או התחצפות אליהן אלה עבירות משמעת.
 • אסור להוציא חומר מבחינה חסויה: אין להעתיק שאלות/ תרגילים מהטופס, אפילו לא מספרים של תשובות!
 • אסור לדבר בזמן המבחן או להעביר חומר בין סטודנטים.
 • אסור לתלוש דף ממחברת בחינה. מי שזקוק לדף טיוטה מבקש מהמשגיחות.
 • אסור להעתיק בשום צורה/ לכתוב על היד/ להכניס שליפים – העונש על עבירה כזו הוא הרחקה לסמסטר מהמכללה!
 • במידה והותרו דפי עזר או דפי נוסחאות הקפידו לברר כמה עמודים מותרים וכתבו אותם בגודל סביר וקריא.
 • אל תשדכו פתקים נוספים על גבי דפי העזר – זוהי עבירת משמעת בדיוק כמו להכניס שליף.
 • הקפידו לברר מראש מה הן ההתאמות שמגיעות לכם. זוהי אחריותכם בלבד. ניצול התאמה שאינכם זכאים לה תגרום לפסילת המבחן.