כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת בחינות

יש להקפיד על תקנון המשמעת ועל טוהר התואר שלכם!

במבחנים

 • יש להישמע להוראות המשגיחות ולהתנהג אליהן באופן הולם ומכובד. אי ציות למשגיחות או התחצפות אליהן אלה עבירות משמעת.
 • פלאפונים כבויים בתיקים! פלאפון שמצלצל בתיק זו עבירת משמעת. פלאפון שנשכח בכיס, גם אם הוא כבוי, יגרום לפסילת המבחן.
 • הקפידו לברר מראש מה הן ההתאמות שמגיעות לכם. זוהי אחריותכם בלבד. ניצול התאמה שאינכם זכאים לה תגרום לפסילת המבחן.
 • אין להכניס חומר עזר אסור למבחן. הקפידו לרוקן את הכיסים מפתקים, כולל ארנק.
 • במידה והותרו דפי עזר או דפי נוסחאות הקפידו לברר כמה עמודים הותרו והכינו אותם לפי הכללים (פונט דיוויד 12, רווח שורה וחצי, שוליים 1.5 ס"מ מכל הצדדים).
 • אל תשדכו פתקים נוספים על גבי דפי העזר – זוהי עבירת משמעת בדיוק כמו להכניס שליף.
 • אסור להעתיק בשום צורה/ לכתוב על היד/ להכניס שליפים – העונש על עבירה כזו הוא הרחקה לסמסטר מהמכללה!!
 • אסור להוציא חומר מבחינה חסויה, אפילו לא מספרים של תשובות!
 • אסור לדבר בזמן המבחן או להעביר חומר בין סטודנטים (גם במבחן עם חומר פתוח).
 • אסור לתלוש דף ממחברת בחינה. מי שזקוק לדף טיוטה מבקש מהמשגיחות.

בעבודות

 • אסור להעתיק! לא פסקאות ולא משפטים בודדים! העונש על העתקה הוא פסילת קורס ובמקרים חמורים הרחקה לסמסטר.
 • הקפידו על כללי הציטוט וציון מראי המקום בהתאם לנדרש בכתיבה אקדמאית.
 • אל תסתמכו על מקורות שאינם אקדמיים (כמו ויקפדיה) אם לא קיבלתם לכך רשות מפורשת בכתב מהמרצה.
 • אסור להכין עבודות במשותף עם סטודנט/ית אחר/ת אם לא ניתנה לכך רשות מפורשת בכתב מהמרצה.
 • אסור להעביר עבודה שלכם לסטודנט אחר כדי לעזור לו. זוהי עבירת משמעת!
 • אם אתם לא מבינים את ההנחיות לעבודה או מתלבטים לגבי שימוש במקור – התייעצו עם המרצה או המתרגל/ת!

העונש על עבירות משמעת יכול להיות במקרה הקל פסילת מבחן או עבודה, שלילת מלגות ושלילת תעודת הצטיינות.
במקרים חמורים יותר פסילת קורס, הרחקה מהלימודים, עיכוב הוצאת תעודת הגמר או זכאות לתואר.