הנחיות לסטודנטים להגשת ערעור לועדת משמעת

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

הנחיות לסטודנטים להגשת ערעור לועדת משמעת

ערעור שייכתב בניגוד להנחיות אלה יידחה על הסף ולא ייבדק!

 1. לפני הגשת ערעור עליכם לקרוא את הבחינה שלכם בדקדוק ואת ההערות שקיבלתם. לאחר מכן קראו לעומק את הפתרון שפורסם והשוו לתשובתכם בטרם תחליטו לערער.
 2. הדרך היחידה להעלאת טענות היא דרך הערעור. אין לנסות ליצור קשר עם המרצה או המתרגל/ת בדרך אחרת.
 3. הערעור הינו אנונימי. אין לכתוב דבר אשר יכול ליצור זיהוי אישי של המערער/ת.
 4. ערעור מוגש רק דרך מערכת הערעורים הממוחשבת של המכללה (באופן אנונימי). לא מגישים ערעור באי-מייל למרצה, למתרגל/ת או למזכירות.
 5. על מה ניתן להגיש ערעור?
  1. ערעור טכני - טעות חישובית או טעות בהעתקת הציון. למשל כתוב לכם שהורידו בבחינה 15 נקודות ובטעות כתוב לכם לבסוף שקיבלתם ציון בחינה 83 (במקום 85).
  2. טענה מהותית - אם בטעות לא נקרא חלק ממה שכתבתם בבחינה, ולכן הופחת לכם ניקוד. כלומר, זה מצב בו נכתבה לכם הערה "חסר דיון בסוגיה...", אבל אתם טוענים שכן דנתם בכך. טעות כזו היא מאד נדירה. עליכם להראות בערעור היכן בדיוק כתבתם על אותה סוגיה בתשובתכם בבחינה, באופן  מפורש, ברור ומלא, בהקשר ובמיקום הנכון בפתרון השאלה (למשל, "בשורה 3 - 4 בתשובתי כתבתי על סוגיה זו...").
   הבהרות חשובות:
 6. טענות הערעור חייבות להיות ספציפיות וממוקדות. עליהן להתייחס לחלקים מסוימים בתשובתכם ולמתווה הפתרון. אין להעלות טענות כלליות הנובעות מתחושותיכם בנוגע לציון, מידת השקעתכם בלימוד לאורך השנה או לפני המבחן,  נוכחותכם בשיעורים, דעתכם על הקורס או על המתרגל/ת, או כל טענה אחרת מסוג דומה. מקומן של טענות מסוג זה אינו בערעור.
 7. משמעות ערעור היא כי הבחינה כולה נבדקת מחדש. יש אפשרות שהערעור יתקבל והציון יעלה, אך תתכן גם אפשרות של הפחתת נקודות בשל הבדיקה החוזרת.