מידע לגבי ערעור על החלטת ועדת משמעת

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

מידע לגבי ערעור על החלטת ועדת משמעת

  • פסק דין של שופטת המשמעת ניתן לערעור בפני ועדת ערעורי משמעת, הן לעניין הזיכוי או ההרשעה בביצוע עבירת משמעת, והן לעניין חומרת או קולת העונש.
  • על פסק דין בו הוטל עונש הרחקה מהלימודים נתונה לסטודנט/ית שהורשע/ה זכות ערעור, ללא צורך בבקשת רשות. על כל פסק דין אחר, ניתן לערער ברשות יו"ר ועדת ערעורי משמעת.
  • הזכות לבקש רשות ערעור נתונה הן לסטודנט/ית שהורשע/ה והן לקובלת.
  • ערעור או בקשת רשות ערעור יוגשו בכתב, בתוך 30 יום מהמועד בו פסק הדין נמסר למבקש/ת או הובא לידיעתו. יש לפרט את נימוקי הערעור, לצרף כל מסמך רלוונטי אחר ולשלוח למזכירות רשויות המשמעת בדואר אלקטרוני: dscp@sapir.ac.il (יש לוודא קבלה בטל. 077-9802783).
  • תשומת ליבך שוועדת הערעורים יכולה גם להחמיר בעונש.
  • למידע נוסף על הליכי המשמעת יש לעיין בתקנון משמעת סטודנטים באתר המכללה (מצוי גם בערבית).