גליה אבני-איילון,
מנחת הקורס

פסיכולוגית חינוכית מומחית- מדריכה, עובדת בשפ"ח אשדוד.

מטרות הקורס

רכישת ידע מעמיק בתחום ל.ל. ויישומו בתהליך האבחון הפסיכו-דידקטי.

קהל היעד

פסיכולוגים מתמחים ומומחים שסיימו השתלמות ל.ל. שלב א'.

דרישות

נוכחות בכל המפגשים, הגשת חוות דעת פסיכולוגית על אבחון פסיכודידקטי.

היקף הקורס ומקום

44 שעות, הקורס יתקיים במהלך 6  מפגשים מרוכזים בקיץ 2021 במועדים שיתפרסמו בהמשך.

שפ"ח אשדוד

אופן הלמידה

למידה מגוונת והצגות מקרים שיחייבו את כל הלומדים וילוו לאורך כל הקורס.

שכר לימוד

615 ₪