תנאי סף

השלמת 72 נ"ז בציון ממוצע של 75.
במהלך התואר יש ללמוד בספיר קורסים לתואר ראשון בספרות בהיקף של 60 נ"ז. (ראה רשימה מצורפת). כל הקורסים הנלמדים בספרות בספיר מוכרים ע"י האו"פ.

במסגרת לימודי התואר יש ללמוד בספיר את מקצועות החובה בחינוך:

 1. מבוא לפסיכולוגיה בחינוך (4101403)
 2. מבוא למחשבת החינוך (4101719)

ויש ללמוד בספיר את מקצועות החובה בספרות:

 1. מבוא לשירה (4101540)
 2. שירת החול העברית בספרד המוסלמית (4101786)
 3. הפואטיקה של הסיפורת - (קורס חדש)
 4. מבוא לדרמה ולתאטרון (10154) (קורס חדש. סמסטר ב')

בשנה השלישית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי הקדם בחינוך וספרות:

 1. תכנון לימודים, הוראה והערכה (10106)
 2. חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)

בשנה הרביעית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי החובה ללימודי תעודה בספרות:

 1. הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות (10363)
 2. מתודולוגיה של הוראת הספרות (55167)
 3. אוריינות מחקר בחינוך (55476)
 4. סמינר דידקטי בהוראת ספרות (55470)
 5. פרקטיקום בהוראת הספרות (55168)

שלבים

 1. להתייעצות, פנו למרכזת תעודת ההוראה בספיר, ד"ר ריקי טסלר 052-8506876
  rikitesler1@gmail.com
 2. לרישום לתעודת הוראה היכנסו לקישור באתר האו"פ
 3. תעדכנו את ריקי, לאחר הרישום. היא תדאג שמזכירות המחלקה תעביר את גיליון הציונים שלכם למרכזת לימודי תעודת ההוראה באו"פ לאישור.
 4. תקבלו הודעת אישור מהאו"פ והנחייה להשלמת קורסים.
 5. תרשמו לקורסים ותשלמו.
 6. תקבלו מידע על הקורסים ואת חומרי הלימוד בדואר ותתחילו ללמוד.

בהצלחה!