סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שנת הלימודים תשפ"א צפויה להיפתח ב-25 באוקטובר 2020.

במכתב זה אנו מעוניינים לשתף אתכן/ם בתוכניות המכללה באשר לאופן קיום הלימודים בסמסטר א' הקרוב, כדי להפיג מעט את החששות ולסייע לכן/ם להתכונן לפתיחת הסמסטר.

מגפת הקורונה תישאר איתנו ככל הנראה גם בחודשים הקרובים. כללי התו הסגול מגבילים מאד את מספר הסטודנטים/ות שרשאים/ות ללמוד בכיתות המכללה בכל רגע נתון (ברוב הכיתות מדובר במספר חד ספרתי או דו ספרתי נמוך מאד - פחות מ-15).

לפיכך, הלמידה בסמסטר א' תשפ"א תהיה בעיקרה מרחוק (מקוונת).

למידה מרחוק: הלמידה מרחוק תתנהל בעיקרה דרך מערכת ה" לי-מוד" (Mood-Lee) ומפגשי וידאו באמצעות Zoom .מערכת ה" לי-מוד" היא מערכת מקוונת שבה לכל קורס יש "סביבת למידה": מיני אתר אינטרנט שכולל את סילבוס הקורס, חומרי הלימוד, חומרי קריאה, סרטונים, מצגות, מטלות הקורס, מפגשי ה-Zoom וההקלטות שלהם, פורום לדיונים וכל נושא שסגל הקורס ימצא לנכון להוסיף.

למידה בקמפוס
מתוך הרצון לפגוש אתכן/ם ומתוך הבנה שישנם קורסים שמחייבים הוראה בקמפוס, אנו נערכים גם להוראה מוגבלת ומצומצמת בקמפוס. למידה בקמפוס תתקיים רק במסגרת קורסים שניתן ללמוד במגבלות המספר והריחוק הפיזי של התו הסגול, ובהתאם לשיקולים פדגוגיים מהותיים. הודעות מסודרות על המפגשים שיתקיימו בקמפוס ייצאו בקרוב מהמחלקות.

קשר אישי עם בין הסגל והסטודנטים ומערכי סיוע לסטודנטים
היחס האישי הוא בראש מעייננו. בכל קורס ובכל מחלקה יושם דגש על קשר אישי בין הסגל והסטודנטים/ות באמצעות שיחות טלפון, תוכנות למסרים מיידיים (וואטסאפ, טלגרם וכו'), ובמידת האפשר מפגשים אישיים.

כמו כן, יופעל מערך מקיף של חונכות וליווי אישי; יופעלו מערכי הסיוע במשרד הדיקן והאתרים וקבוצות הווטסאפ לסיוע רגשי-פסיכולוגי הפתוחים לכל קהילת ספיר; ויופעלו מערך מלגות מורחב וקרן הלוואות לסיוע כלכלי לסטודנטים נזקקים.

מפגשי היכרות בקמפוס
בנוסף, ובלי קשר לקורסים שיתקיימו במכללה, ייעשה מאמץ שכל הסטודנטים/ות יגיעו לקמפוס פעמיים-שלוש במהלך סמסטר א' לימי מפגש ולמידה משותפים עם הסגל. לסטודנטים/ות של שנה א' יתקיימו גם מפגשי היכרות לפני הסמסטר.
גם על המועדים והמתכונת של מפגשים אלה תצא הודעה מסודרת.

מגפת הקורונה מציבה בפני כולנו אתגרים רבים ומטבע הדברים מעלה חששות. אנחנו נערכים בכל הרצינות לסמסטר א' בצל הקורונה.

תודה רבה לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים על שיתוף הפעולה בהיערכות לשנת הלימודים הקרובה.

יחד נעבור את הסמסטר בשלום ונקיים לימודים מעניינים, משמעותיים ותורמים.

בברכת בריאות טובה והמשך קיץ נעים,
הנהלת המכללה