סוג ההסמכה

.B.A בתרבות - יצירה והפקה + תעודת גמר בכוריאוגרפיה ותנועה

משך המסלול

3 שנים

לו"ז שבועי

4 ימים בשבוע

נקודות זכות

120 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

שנה ראשונה חינם ע"פ חוק לחיילים משוחררים

במקביל ללימודים לתואר ראשון במחלקה לתרבות – יצירה והפקה, תלמידי התכנית המשולבת יזכו להכשרה מקצועית בכוריאוגרפיה ותנועה במרכז "אדמה" בשדרות. תלמידים שעמדו בכל דרישות הלימודים במרכז "אדמה", ושזכאים לתעודה בכוריאוגרפיה ותנועה, יזכו בפטור בגובה 30 נ"ז מקורסי בחירה עיוניים בלימודי התואר הראשון בתרבות – יצירה והפקה. בתיאום עם ההכשרה המקצועית במרכז "אדמה", ילמדו תלמידי התכנית המשולבת

במסלול ניהול תרבות החל משנת הלימודים השנייה, במסגרת לימודיהם במחלקה (16 נקודות זכות מהתואר).

*גיליון הציונים בלימודי התעודה במרכז "אדמה" יצורף לגיליון הציונים של לימודי התואר הראשון, אך ציונים אלו לא ישוקללו בממוצע הציונים של התואר הראשון, ולא יוכלו לשמש לטובת זכאות למלגה במסגרת הלימודים האקדמיים בספיר.

התכנית המשולבת תיפתח בשנת הלימודים תש"ף (אוקטובר 2019). תכנית לימודים מלאה תארך שלוש שנים באופן הבא: קורסי החובה העיוניים לתואר ראשון בספיר ירוכזו ביום לימודים אחד בשבוע למשך שני סמסטרים בשנה (לא כולל לימודים לקבלת "פטור" באנגלית לתלמידים שלא קיבלו פטור מאנגלית בבחינות המיון), ולימודי התעודה במרכז "אדמה" יתפרשו על פני שלושה ימים נוספים. בשנה השנייה ירוכזו הלימודים לתואר ראשון בספיר ביום וחצי בשבוע, ולימודי התעודה במרכז "אדמה" יתפרשו על פני יומיים וחצי נוספים. בשנה השלישית יתפרשו לימודי התואר הראשון בספיר על פני שלושה ימים בשבוע, ובמקביל ישלימו שנת הכשרה מקצועית (פרקטיקום) במסגרת לימודי התעודה במרכז "אדמה".

המחלקה לתרבות – יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר הוסמכה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל (מל"ג) להעניק תואר ראשון (BA) בתרבות, יצירה והפקה לתלמידים שמילאו אחר כל הדרישות האקדמיות.

  • מילוי אחר תנאי הקבלה במסלול כוריאוגרפיה ותנועה במרכז "אדמה".

מועמדים/ות עם תעודת בגרות ו/או ציון פסיכומטרי

  • ציון פסיכומטרי 530 ומעלה או ממוצע בגרות בציון 80 ומעלה.
  • הצגת ציון סיווג ברמת האנגלית עפ"י מבחן פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם עד לתחילת שנת הלימודים.
  • ראיון קבלה אישי.

מועמדים/ות עם תעודת בגרות חלקית

  • סיום שנת הלימודים הראשונה בממוצע ציונים 75 לכל הפחות.
  • הצגת ציון סיווג ברמת האנגלית עפ"י מבחן פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם עד לתחילת שנת הלימודים.
  • ראיון קבלה אישי.

.
בהתאם להוראות המל"ג ולהוראות תקנון הלימודים של המכללה, כל תלמיד לתואר ראשון חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה בהתאם לרמה אליה סווג בבחינות המיון לאנגלית. על התלמיד ללמוד בקורסי אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודים, ולהשלים את כל לימודי האנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים. הרישום ללימודי אנגלית במכללה מתבצע ישירות מול המחלקה לאנגלית ובהתאם לתכנית הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית. לימודי האנגלית מתפרשים על פני כל ימות השבוע ובנפרד מימי הלימודים של קורסי החובה במחלקה. באחריותו הבלעדית של התלמיד לוודא כי מילא אחר כל חובות האנגלית לתואר. 30 נ"ז פטור מקורסי בחירה על סמך לימודי תעודה בכוריאוגרפיה ותנועה.

ס"ה: 120 נ"ז לתואר ראשון.
לפרטים נוספים על אופן הלימודים במרכז אדמה.

ראשת המחלקה

ד"ר דפנה בן צבי - 077-9802337

ראשת הלימודים המעשיים

גב' מיכל דיין

יועץ אקדמי

ד"ר שגיא מעין - sagysapir@gmail.com

רכזת המחלקה

גב' דגנית בן שימול - dganitmo@sapir.ac.il

רכזת סטודנטים

גב' כרמית מייבך - carmitm@sapir.ac.il

רכזת הפרויקטים

גב' אביבה סיאני - avivas@sapir.ac.il

חברי ועדת ההוראה המחלקתית

ד"ר שגיא מעין - יו"ר
ד"ר דפנה בן צבי
ד"ר עמרי הרצוג
גב' שירה לפידות
ד"ר ניר קדם
פרופ' ליאת שטייר לבני
ד"ר נועה ששר

   שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים ב', ג', ד' בין השעות
11:30 - 14:30

  שעות מענה טלפוני

ימים א'-ה' בין השעות
09:00 - 11:00

     בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

ccp@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il

לתאום ייעוץ אישי