מירי רימון
מירי רימון,
מרצה
ניר בן-גל
ניר בן-גל,
מרצה

 

תאור הקורס

בשנים האחרונות הוקמה תשתית לקהילת למידה בתחום הלמידה מבוססת התנועה. מורים רבים מתחומי דעת מגוונים, כבר עושים שימוש בתנועה במהלך השיעורים בכיתה. התלמידים נהנים ומרוויחים למידה חווייתית ומשמעותית יותר ומשפרים הישגים.

בקורס נרחיב את קהילת המורים שעושה שימוש בפדגוגיה זו, ונתייחס לתקופה ייחודית זו בה יש צורך להפעיל פרקטיקות של למידה בתנועה בכל המצבים: בתנאים רגילים טרום קורונה, בתנאי ריחוק חברתי ועל פי כללי ההיגיינה ובתנאי שגרת חירום (גם במצב ביטחוני).

נלמד לבנות שיעורים אינטגרטיביים וכיצד להשתמש בתנועה לצורך למידה ותרגול של מקצועות שונים כמו אנגלית, מתמטיקה, גאוגרפיה וכו'.

פיתוח מקצועי לכלל עובדי ההוראה
הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תש"ף

היקף הקורס

סך היקף 30 שעות לימוד
מועד פתיחת הקורס: טרם נקבע
מועד סיום הקורס: טרם נקבע
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קהל יעד

לל עובדי ההוראה מבתי ספר יסודיים. *תינתן עדיפות לצוותי הוראה שמגיעים מאותו בית ספר (מינימום שניים).

מקום הלימודים

מתכונת של מפגשים סינכרוניים, א-סינכרוניים ופנים מול פנים.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

מטרות הקורס

  1. הפעלת הפרקטיקות של למידה בתנועה בכל המצבים: בתנאים רגילים טרום קורונה, בתנאי ריחוק חברתי ועל פי כללי ההיגיינה ובתנאי שגרת חירום (גם במצב ביטחוני)
  2. רכישת כלים בעזרתם ניתן להנחות מורים נוספים בבתי הספר לשילוב של תחום התנועה במהלך ההוראה.
  3. עידוד שיח בין צוותים במגוון תחומי דעת לבניית שיעורים אינטגרטיביים ושימוש בתנועה לצורך למידה ותרגול
  4. להרחיב התשתית של קהילת הלמידה בתחום החדשנות הפדגוגית של למידה מבוססת תנועה

תכנית לימודים

שעות ונושא סוג המפגש
17:00 - 19:30
מפגש מבוא הכרות עם התכנית והיעדים
סינכרוני

פיתוח שיעור בשילוב תנועה באחד מתחומי הדעת על פי תכנית הלימודים. העלאה לסביבת הלמידה ומשוב עמיתים
אסינכרוני
במהלך היום
ללמוד דרך חוויה הנאה וסקרנות –יום הדרכה והתנסות בשטח להפעלת השיעורים בקבוצות.
כולל דיון וניתוח המפגש עם הצוות המוביל בסוף יום הלימודים
פאפ
17:00 - 19:30
דיון בין חברי הקבוצה לאחר התנסות בהפעלת השיעורים הפעילים בבית הספר, הצגת התוצרים תוך הצפת בעיות שעולות בשטח
סינכרוני

עריכת התוצרים על ידי כל צוות : סרטונים קצרים ומערכים מובנים וברורים, ראויים להעלאה למאגר
אסינכרוני
יש לתאם תאריך בשבוע זה לפעילות המפגש במהלך שעות הלימודים
מתארחים ומארחים -  מפגש בו כל צוות מזמין צוות אחר לצפייה בשיעור בתנועה, ואז לקיים דיון 
פאפ
16:00 - 19:15
תרגול תנועה ללא שימוש במכשירים/אביזרים
שימוש מושכל  בסביבת הלימודים בבית הספר, מיפוי מרחבים שמייצרים הזדמנות ללמידה בתנועה
מפגש פיזי במרכז התנועה שדרות אדמה
17:00 - 19:30
פדגוגיה אינטגרטיבית - לקראת חשיפת צוות בית הספר לפיתוח והתנסות שיעורים בתנועה.
מורי ההשתלמות כסוכני שינוי
סינכרוני

עריכת התוצרים על ידי כל צוות : סרטונים קצרים ומערכים מובנים וברורים כראויים להעלאה למאגר
אסינכרוני
17:00 - 19:30
מפגש סיכום בזום להצגת התוצרים מכל בתי הספר. הצגת מאגר השיעורים
סינכרוני