ברכות חמות

ברכות חמות

לד"ר סיגל רון מהמחלקה ללימודים רב תחומיים
לד"ר אמית אביגור אשל מהמחלקה למנהל ומדניות ציבורית
לד"ר דפנה בן-צבי מהמחלקה לתרבות - יצירה והפקה

על קידומם.ן לדרגת מרצה בכיר.ה

שמחים בהצלחתכם.ן האקדמית, ומאחלים המשך עשייה אקדמית פורייה ומשמעותית!
משפחת ספיר