רישום וקבלה

מידע טכני על התואר השני במנהל ומדיניות ציבורית

סוג ההסמכה

.M.A במנהל ומדיניות ציבורית עם התמחות בביטחון לאומי הגנת העורף וסייבר

משך המסלול

4 סמסטרים רצופים

לו"ז שבועי

יום וחצי

נקודות זכות

36 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר עדו נבו,
ראש התכנית
ד"ר קובי מיכאל,
ראש מסלול ההתמחות

 

תכנית לימודי תואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית בספיר הינה תכנית ייחודית בישראל, הפועלת למעלה מעשר שנים והכשירה עד כה עשרות בוגרים הנושאים את התואר “מוסמך במנהל ובמדיניות ציבורית״. עם בוגרי התכנית נמנים מנהלים בכירים בולטים בשירות הציבורי בדרג הארצי ובדרגי הניהול של השלטון המקומי, ארגונים ציבוריים וגופי המגזר השלישי.

התכנית נועדה בראש ובראשונה לתרום לטיפוח מנהיגות ציבורית שתשכיל להתמודד בצורה מקצועית, אחראית ונועזת עם האתגרים שנכונו למדינת ישראל על מגזריה השונים.

הרעיון המרכזי בבסיס התכנית הוא לצייד את התלמידים ב׳ארגז כלים׳ הנשען על מחקר, הגות וכלי ניתוח שפותחו בראש ובראשונה במסגרות של חקר הפוליטיקה, חקר הכלכלה ובתורות ניהול מתקדמות. לצד אלה, אנחנו שמים דגש על מנהיגות והובלת שינויים יחד עם בירור של דילמות בתחום המוסר והאתיקה.
הלימודים נועדו:

 • להקנות את היכולת לנתח מדיניות (לפני מעשה).
 • להעריך מדיניות (אחרי שזו יצאה לדרך).
 • להמליץ על דרכי פעולה שיתרמו ליצירת ערך לציבור.
 • להוביל תהליכי שינוי וחידוש.

התכנית חותרת לשילוב של להט עם משמעת, העזה ונכונות לפעול ולשגות, אופטימיות ביחס לאפשרות להגשים חלומות ולתרום לטוב הציבור, יחד עם כלי מחקר וניתוח, לימוד מעמיק של תהליכים חברתיים והבנה של הסביבה הפוליטית והארגונית בה מתרחשים תהליכי מדיניות.

המסלול נועד לתרום לטיפוח מנהיגות מתקדמת ואיכותית, המתמחה בעיצוב ויישום מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל במובנה הרחב. התכנית מותאמת לנבחרת של תלמידים ותלמידות, בעלי מחויבות לתרום מכישוריהם וניסיונם למען חברה בטוחה וטובה יותר.

אנו שואפים לצייד את תלמידנו ב'ארגז כלים' הנשען על מחקר וכלי ניתוח מתקדמים, שפותחו במדע המדינה, בכלכלה ובתורות ניהול חדשניות. לצד אלה, אנחנו שמים דגש על פיתוח מנהיגות ויזמות דינמית, יחד עם בירור פתוח של דילמות ערכיות.
עם חברי הסגל של התכנית נמנים מומחים בולטים בתחומי המינהל והמדיניות הציבורית, הביטחון הלאומי, הכלכלה, האתיקה והמשפט מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר ומהמכון למחקרי ביטחון לאומי.

יתרונות התכנית 

 • לימודים אקדמיים מלאים לתואר שני מוכר על ידי המל"ג, במסגרת התכנית הותיקה לתואר שני, במנהל ומדיניות ציבורית.
 • תכנית לימודים ייחודית, המשלבת למידה ומחקר תיאורטי בתחום המדיניות הציבורית עם עיסוק קפדני בתחומים מעשיים, ברמה האסטרטגית, הקשורים לסביבה הביטחונית של מדינת ישראל.
 • למידה בקבוצה קטנה, המורכבת בעיקרה מסטודנטים "באמצע הקריירה" המקצועית, כולל קציני צה"ל, שלהם זיקה לנושאים הקשורים במישרין לתחום הביטחון הלאומי.

תכנית הלימודים - 36 נק"ז
מתקיימת על פני 4 סמסטרים רצופים כולל סמסטר קיץ, החל מסמסטר אביב.
הלימודים מתקיימים באופן פרונטאלי, בימי שני בין השעות 16:00 - 21:00 ובימי שישי בין השעות 8:30 - 13:30.

שם הקורס נק"ז
כלכלה ומדיניות ציבורית 4
שיטות מחקר וניתוח 4
מבוא לניתוח מדיניות 4
תיאוריות במדיניות ציבורית 2
שם הקורס נק"ז
פרויקט גמר - סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (פירוט למטה) 4
אתיקה ומשפט ציבורי 2
מנהיגות ציבורית 2
ניתוח פוליטי 2

*קורסים אלו יתנו דגש על סוגיות ומקרי מבחן מתחום הביטחון הלאומי.

דוגמאות לקורסים הנלמדים בתכנית:

 • סייבר וביטחון לאומי
 • אסטרטגיה, דיפלומטיה וביטחון לאומי: זיקות ומתחים, גישות בלימודי מדיניות וביטחון לאומי
 • הסביבה האזורית והגלובלית המשתנה והשפעותיה על הביטחון הלאומי
 • תפיסת הביטחון של ישראל, אסטרטגיית צה"ל ובניין הכוח
 • יחסי צבא - חברה
 • החזית האזרחית בישראל
 • תקשורת, דעת קהל וביטחון לאומי

במסגרת זו יכתב פרוייקט הסיום, נייר מדיניות המנתח סוגיה נבחרת בתחומי הביטחון הלאומי ושלל נגזרותיו.

התואר השני במנהל ובמדיניות ציבורית בספיר מכשיר את הדרך לקידום והשתלבות בעמדות ניהול בכירות במוסדות השירות הציבורי. עם בוגרי התכנית נמנים מנהלים בכירים בולטים בשירות הציבורי בדרג הארצי ובשדרות הניהול בשלטון המקומי.

תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.
מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית מיועדת לבעלי תואר בוגר, המעוניינים להשתלב בתום לימודיהם בתפקידי מפתח במגזר הציבורי ובמגזר השלישי.
תנאי הקבלה:

 • תואר הראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 'טוב' (80) ומעלה.
 • פטור מאנגלית אקדמית.
 • השתתפות בראיון קבלה.
 • עדיפות תינתן למועמדים שרכשו ניסיון מעשי במגזר הציבורי.
 • מועמדים המעוניינים להתקבל יגישו בקשה המלווה בקורות חיים.

לצערנו, בשל מגבלת מקום לא נוכל לקבל את כל הנרשמים העומדים בתנאי הסף (תואר "בוגר" במדעי הרוח והחברה עם ציון "טוב" ומעלה) ויהיה עלינו לבחור מתוכם מספר מוגבל של סטודנטים וסטודנטיות.

ועדת הקבלה של התוכנית תתייחס בכובד ראש למידע שתספקו לנו בטופס ההרשמה (על השכלה, תעסוקה, ניסיון בניהול והתנדבות בקהילה), ותביא אותו בחשבון יחד עם ראיון הקבלה בו ישתתפו נרשמים העומדים בתנאי הסף. חשוב לכן להקפיד על מילוי הטופס ולספק כל מידע שיכול לעזור לנו בתהליך המיון.

* מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

מכיוון שלתכנית הלימודים יתקבלו תלמידים בעלי רקע מגוון, יהיו תלמידים שיחסרו את בסיס הידע והרקע העיוני הדרוש ללימוד מתקדם. לימודי ההשלמה נועדו למלא חסר זה.

לימודי ההשלמה כוללים

 • מבוא לכלכלה
 • מבוא לממשל ופוליטיקה (או קורס מקביל)
 • מבוא למנהל ציבורי (או קורס מקביל)

קורסי ההשלמה ינתנו במתכונת מרוכזת ומתוקשבת במהלך החופשות שבין הסמסטרים.

הנהלת התכנית תהיה רשאית לקבוע אם לימודים קודמים עומדים בדרישות לימודי ההשלמה וכן את היקף לימודי ההשלמה שיידרשו מכל תלמיד.

ד"ר אלכסנדר אלטשולר

ד"ר עמיר בר-אור

 • מרצה

ד"ר אופיר וינטר

ד"ר ליאור טבנסקי

ד"ר קובי מיכאל

ד"ר ירון משה שניידר

ראש התכנית

ד"ר עדו נבו

רכזת אקדמית

גב' סנדי פלש - 077-9802508

רכזת סטודנטים

גב' לימוד אלבז - 077-9802524

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
13:00 - 11:00
יום ג' בין השעות
18:00 - 16:30
יום ו' בין השעות
11:00 - 9:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 9:00
15:00 - 14:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

publicadmin@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il