תהליך רישום וקבלה

צעד ראשון - ביצוע הרישום

רישום מקוון

 • מילוי פרטים אישיים
 • בחירת מסלול לימודים
 • צירוף מסמכים:
  • צילום תעודת זהות*
  • תמונת פנים ברורה
  • ציון מבחן סיווג רמת אנגלית - אמי"ר/פסיכומטרי (אם נבחנת)
  • צילום תעודת שחרור (לנרשמים למרכז הטכנולוגי להנדסאים)

ניתן להשלים מסמכים נוספים דרך מדור רישום במייל:ms@sapir.ac.il
תשלום דמי רישום ייקבע בהתאם למרכז הלימוד אליו תירשם.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה, פרט לאי פתיחת המסלול/ הקורס ביוזמת המכללה.

רישום ידני

ניתן לקבל את טופס הרישום המותאם במרכז מידע, ייעוץ ורישום.
יש למלא את כל הפרטים האישיים, לסרוק ולהעביר אל למדור רישום במייל: ms@sapir.ac.il

צירוף מסמכים:

 • צילום תעודת זהות*
 • צילום תעודת שחרור
 • תמונת פנים ברורה
 • אישור תשלום דמי רישום

אופציה נוספת, הגעה למרכז המידע, ייעוץ והרישום  עם המסמכים הנדרשים להשלמת תהליך ההרשמה.

איך משלמים דמי הרשמה?

 • מזומן
 • כרטיס אשראי
 • העברה בנקאית

תשלום דמי הרשמה הוא תנאי הכרחי  לתחילת הטיפול בהרשמתך.

*צילום תעודת זהות- לחילופין, ניתן לצרף צילום דרכון ישראלי בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף, תוך התחייבות להצגת צילום תעודת זהות בתוקף, כולל ספח, עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים במכללה. במקרה של אי-הצגת צילום תעודת זהות עד סוף הסמסטר הראשון כאמור, תהיה המכללה רשאית להשעות את לימודיו של הסטודנט, עד להצגתו. מובהר, שבכל מקרה לא יוצאו תעודת תואר או אישור זכאות לתואר למי שטרם הציג צילום תעודת זהות כאמור.

צעד שני - קבלה ללימודים

עם סיום הרישום, תיבחן העדיפות הראשונה שמילאת בטופס  הרישום.
שימו לב- במידה ולא צרפתם את המסמכים הרלוונטיים, המחלקה לא תוכל לבחון את בקשתכם.
במידה ולא התקבלת, תבחן אוטומטית העדיפות השנייה שבחרת ואחריה השלישית.
כמו כן, תוכלו לברר את מצב ההרשמה שלכם דרך בדיקת סטטוס רישום.

צעד שלישי - תשלום מקדמה

התשלום הראשון הוא מקדמה על חשבון שכר לימוד. מטרתו להבטיח את מקומכם במכללה והוא מאפשר גישה לרישום לקורסים. עלות המקדמה ללימודי תואר ראשון/ שני: 2,500 ₪  וללימודי הנדסאים 1,200 ₪.

אפשרויות לתשלום המקדמה:

את תשלום המקדמה יש לשלם עד 30 ימים מיום קבלתך ללימודים. למתקבלים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. יש להסדיר עד 5 ימים לפני מועד פתיחת מסכי הייעוץ. זהו תנאי הכרחי להקלדת המערכת.

 1. כרטיס אשראי: אקדמיה - עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית או 4-12 תשלומי קרדיט עם ריבית. הנדסאים עד 2 תשלומים שווים ללא ריבית או 3-12 תשלומי קרדיט עם ריבית.
  1. תשלום באפליקציה (מאובטח): "תשלומים".
  2. תשלום בכרטיס אשראי באתר מאובטח: מידע אישי לסטודנט > דף חשבון > תשלומים > סימון הסכום לתשלום > ביצוע המשך התשלום > הזנת פרטי הכרטיס (קבלה מקורית נשלחת למייל הסטודנט).
  3. מענה טלפוני מול נציגי מדור שכר לימוד.
 2. פיקדון צבאי: שוברי תשלום ישלחו לכתובת המתקבלת על פי הנתונים שנמסרו במעמד הרישום. יש להצטייד בשובר תשלום, באישור מוסד מוכר, בת"ז ובתעודה מזהה נוספת ולגשת לכל בנק פועלים או לאומי.
 3. העברה בנקאית פרטים במדור שכר לימוד בניין 5 או במייל: sl@sapir.ac.il.
 4. שקים: עד 3 שקים אקדמיה, הנדסאים עד 2 שקים בקופת המכללה בבניין 5.

צעד רביעי - תשלום שכר הלימוד

שכר הלימוד במכללה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי ומחושב עפ"י היקף מערכת השעות.

שכר לימוד בסיסי

מורכב משני תעריפים: מלא ומופחת: סטודנטים שטרם צברו 18 נק"ז ישלמו עפ"י התעריף המלא ויקבלו זיכוי לאחר הצבירה. סטודנטים שצברו 18 נק"ז ישלמו עפ"י התעריף המופחת.
בנוסף, בכל שנה נדרש הסטודנט לתשלומים נלווים, קורסי אנגלית ו/או מבוא למתמטיקה וכו'.
לקריאה מורחבת בעניין נהלי שכ"ל ותעריפים, ניתן להכנס לקישור הבא (לשתול קובץ נהלים תשפ"א לאקדמיה+ הנדסאים)
קובץ נהלי שכר לימוד - אקדמיה תשפ"א (תואר ראשון ותואר שני)

קובץ נהלי מדור שכר לימוד - המרכז הטכנולוגי להנדסאים תשפ"א

תקופת השינויים

חישוב שכר הלימוד נעשה רק לאחר תום תקופת השינויים של כל סמסטר ובהתאם למערכת השעות.
תקופת שינויים הינה מסגרת הזמן שבה ניתן להוסיף או להסיר קורסים מתכנית הלימודים ללא קנסות. בהתאם לשינויים שיעשו על ידכם שכר הלימוד ישתנה וכרטיס הגביה יחויב או יזוכה בהתאם.
צעד חמישי - תשלום יתרת שכר הלימוד
את שכר הלימוד יש להסדיר החל מרגע הודעה ממדור שכר לימוד ועד שבועיים לפני סוף הסמסטר.
אי תשלום שכר הלימוד בזמן יגרור חסימה במידע האישי לסטודנט ובאפליקציה.

אפשרויות  לתשלום יתרת שכר הלימוד:

 1. כרטיס אשראי: עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית או 4-18 תשלומי קרדיט עם ריבית. פריסת התשלומים תלויה בגובה היתרה לתשלום ובמועד התשלום.
  1. תשלום באפליקציה (מאובטח): "תשלומים".
  2. תשלום בכרטיס אשראי באתר מאובטח: מידע אישי לסטודנט > דף חשבון > תשלומים > סימון הסכום לתשלום > ביצוע המשך התשלום > הזנת פרטי הכרטיס (קבלה מקורית נשלחת למייל הסטודנט).
  3. מענה טלפוני מול נציגי מדור שכר לימוד.
 2. פיקדון צבאי: יש להצטייד בשובר תשלום, באישור מוסד מוכר, בת"ז ובתעודה מזהה נוספת ולגשת לכל בנק פועלים או לאומי.
 3. העברה בנקאית פרטים במדור שכר לימוד בניין 5 או במייל: sl@sapir.ac.il.
 4. הוראת קבע:
  1. בנק: יש לחתום על הרשאה לחיוב חשבון ולהעבירו לכתובת מייל של מדור שכר לימוד (מצ"ב טופס להורדה וחתימה לשתול קישור של 2 הטפסים אקדמיה/הנדסאים)
  2. באשראי: מול נציגי מדור שכר לימוד.
  3. הטבה למסדירים שכר לימוד בהוראת קבע עד 8 תשלומים (מס' התשלומים נקבע עפ"י היקף מערכת שעות, גובה התשלום ומועד התשלום)
 5. שקים: עד 7 שקים בקופת המכללה.

תשלום בכרטיס אשראי באתר מאובטח: מידע אישי לסטודנט > תשלומים > סימון הסכום לתשלום > ביצוע המשך התשלום  > הזנת פרטי הכרטיס