מרצה אורח: ד״ר ליאור זלמנסון, חבר סגל בפקולטה לניהול ע״ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

הרצאה זאת תתמקד בבעית סינון התוכן הנפוצה באתרים המאפשרים תוכן משתמשים. בפועל, עם הפיכתם של אתרים רבים ל״חברתיים״, אתרים נדרשים להתמודד עם העלאת תוכן שאינו הולם. כתוצאה אתרים אלו מעסיקים כיום חברות צד ג׳ או עובדי קבלן, כדי להתמודד עם תופעות כגון פרסום תכנים פוגעניים, מיניים, שקריים או אלימים באתר. עובדים אלו לרוב אינם מקבלים פיצוי הולם או תמיכה פסיכולוגית מספקת לאור האתגרים הנפשיים הכרוכים בעבודה זו ואחוז התחלופה במקצוע זה גבוה מאד. ד"ר ליאור זלמנסון יסקור בהרצאה את מימדי התופעה, הסוגיות הניהוליות, החברתיות והאתיות הקשורות בכך וכן יבחן האם ייתכנו פתרונות חלופיים שיקטינו את הסבל הכרוך בתהליכים אלו.

קישור לסמינר בזום - https://sapir.zoom.us/j/94819402194

הוספה ליומן 2020-05-06 12:30:00 2020-05-06 14:00:00 סמינר תקשורת: אני לא רוצה לראות את זה המחיר החברתי של סינון תוכן וההזדמנויות לפתרון המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public