פרופ' נעמה שפי

פרופ' נעמה שפי

"צרור מכתבים מצהיבים שהשאירו הוריי כולל תיעוד אישי של חוויותיהם וחוויות של חבריהם וחברותיהם, כולם צעירים בראשית שנות העשרים לחייהם, במלחמת העצמאות.

מכתביה של אמי נשלחו מתל -אביב לחברתה הטובה שטיפלה בילדים יתומי שואה במחנה הפליטים בסלווינו, איטליה, בשנים 1947 - 1948. המכתבים מתארים את חיי היומיום בארץ ישראל ובכלל זה את תלאות העבודה כמורה בכיתות ששילבו בין ילידי הארץ לילדים פליטים, את התרוממות הנפש בליל הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית, את תהומות הצער על החברים הנהרגים ואת החשש מפני הקרבות במנשייה הסמוכה.

מכתביו של אבי מוענו לאימי בחודשים מאי ויוני 1948, כששירת באזור לטרון. המכתבים מגוללים את היומיום של החייל הלוחם ואת התמודדותו עם שדה הקרב - הן את פחד המוות השורר בו, הן שאלות של מוסר שהופר על ידי מקצת עמיתיו ללחימה.

לצד אלה שילבתי התייחסויות מתוך מכתבים שקיבלה אמי וכן פרק מספרו האוטוביוגרפי של אביה, שהיה האפוטרופוס הראשון של הנכסים הנטושים. המכתבים והפרק של סבי שימשו אותי למחקר המציע מבט מחודש במלחמת יום העצמאות מנקודת מבט אישית של מי שנטלו בה חלק.

הסדנה מיועדת לסגל מנהלי ואקדמי בלבד.

רישום להרצאה מס' קורס - 15

הוספה ליומן 2023-04-23 12:00:00 2023-04-23 13:00:00 מלחמת העצמאות של הוריי עובדים מלמדים עובדים, אגף משאבי אנוש ושכר | פרופ' נעמה שפי המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע