שולחנות מקוונים - סדר יום


09:00-09:15 - התכנסות

09:15-09:30 - ברכות ודברי פתיחה, ד"ר רונית נדיב - ראשת המחלקה לניהול המשאב האנושי

09:30-10:15 - גב' שלי זוסמן, פסיכולוגית ארגונית, חברת הנהלה וראש תחום פיתוח ידע בג׳וינט- תבת. כישורים לעולם עבודה משתנה

10:15-10:30 - הפסקה

10:30-11:15 - גב' מור נויפלד, סמנכ"לית מש"א ג'וינט ישראל – HR קווים לדמותו בעולם משתנה

11:15-11:45 - הפסקה

11:45-13:00 - פאנל בוגרים

13:00-14:00 - חלוקה לחדרים, מפגש עם בוגרים

14:00 - סיכום היום

הוספה ליומן 2021-04-19 09:00:00 2021-04-19 14:00:00 יום שיא המחלקה לניהול המשאב האנושי המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public