הרשאי ארגון העובדים היציג לוותר על זכותו החוקתית של העובד?

ד"ר עידו עשת

ד"ר עידו עשת

השאלה האם רשאי ארגון העובדים היציג לוותר על זכויות חוקתיות של העובד היא שאלת תיאורטית בעיקרה, אך יש לה משמעיות פרקטיות נרחבות במשפט העבודה.

המאמר, הנדון בסמינר, מבקש לנתח את השאלה האמורה ולהציג תזה, שעניינה בהיקף המנדט שניתן לארגון העובדים היציג על ידי העובד, לשם הגשמת הייצוג הקיבוצי.

הוספה ליומן 2021-01-12 14:15:00 2021-01-12 15:45:00 נדחה | ארגוני עובדים סמינר בית הספר למשפטים | ד"ר עידו עשת המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
הרשמה לאירוע
הרשמה לסמינרים הבאים:
מוסד אקדמי