הרשמה ללימודים במרכז ללימודי חוץ והמשך

דמי הרשמה ע"ס 325 ש"ח
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך

לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים: 

  1.  טופס הרשמה
  2. מסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי הקבלה
  3. צילום ת.ז.
  4. תמונת פספורט
  5. אישור תשלום דמי רישום מודפס

סיוע בהרשמה במרכז המידע, טל: 077-9802351 / 077-9802341
בימי חול בשעות 08:00-19:00, ביום ו' 08:00-13:00  

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 (לתשלום באינטרנט)

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 (לתשלום באינטרנט)

הרשמה מקוונת לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה דרגות  1-6 תשע"ח 2017-2018 (לתשלום באינטרנט)

להרשמה ידנית ניתן לפנות למרכז מידע  077-9802802 / 6606*

כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום
מדור רישום
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7916500

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 7 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים