תכנית הסבה לאקדמאים בעבודה סוציאלית

מידע כללי על התכנית

תכנית הסבה לעבודה סוציאלית הינה מסלול מקוצר* לתואר בוגר בעבודה סוציאלית ( BSW) לבעלי תואר אקדמי.

מטרת התכנית

להכשיר אקדמאים, בעלי תואר ראשון במדעי החברה, הניהול, התקשורת או משפטים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית במסלול מקוצר.

התכנית מציבה שלושה יעדים עיקריים בהתאם ליעדי תכנית הבוגר, המקבלים ביטויים בתכנית הלימודים:

 1. חינוך והכשרה לעבודה סוציאלית באמצעות הטמעת הידע התיאורטי והניסיון המעשי
 2. חינוך למעורבות חברתית וקהילתית
 3. חינוך ליצירת ידע בסיסי ויישומי באמצעות הכשרה בשדה בשילוב מחקר ותיאוריה כאחד.

בוגרי התכנית יוכלו להירשם בספר העובדים הסוציאליים ולתפקד כעובדים סוציאליים כפי שמוגדר בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

* מסלול מקוצר למועמדים שלא נדרשים להשלמות

תנאי קבלה

תנאי הקבלה ללא שינוי ומחייבים ראיון. כרגע לא מתקיימים ראיונות עד להודעה חדשה

 1. בעלי תואר בוגר או מוסמך ממוסד אקדמי מוכר שסיימו לימודיהם בממוצע ציונים 80 לפחות.
 2. מועמדים בעלי גיליון ציונים אשר הקורסים המופיעים בו תואמים את דרישות הקדם ללימודים בתכנית ההסבה ללא השלמות. הקורסים הנדרשים הם: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות, סטטיסטיקה היסקית, סטטיסטיקה תיאורית.*
 3. מועמדים בעלי ציונים סופיים לתואר עד סוף חודש אפריל של השנה האקדמית הקודמת לשנה האקדמית בה מבקש הסטודנט להתחיל את לימודים בתכנית.
 4. בעלי פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית
 5. ראיון קבלה קבוצתי/ אישי

הערות

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום: משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים
 • הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מעשית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאלים
 • מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ.
 • פניות שיוגשו לועדת חריגים ידונו החל מחודש יוני 2020 בלבד.
 • העדפה תינתן לתלמידים אשר למדו במסגרת לימודיהם לתואר בתחום של מדעי החברה או פסיכולוגיה.
 • בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מוזמנים לפנות לוועדת הקבלה בצרוף בקשה מנומקת, ועדת הקבלה תשקול מועמדות לאור היכולת להשתלב בהשלמות מתאימות בתוכנית ההסבה.
 • שנת ההשלמות לקראת תכנית ההסבה כוללת את הקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, יסודות הסטטיסטיקה א'+ב', שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות (כל הקורסים הם קורסים שנתיים פרט לקורס עקרונות המחקר המדעי שהוא סמסטריאלי).
 • בית הספר לא מתחייב כי קורסי ההשלמה ילמדו ברצף ביום אחד בשבוע. סטודנט שעליו לעשות קורסי השלמה למעשה יצטרף לקורסים, על פי סידור המערכת התכנית הרגילה.
 • *התאמת קורסי הקדם הנדרשים תבדקנה על ידי ועדת הקבלה של בית הספר לאחר קבלת המועמד וזאת בהקשר לתוכן הנלמד וכן בהקשר להיקף הנק"ז בהתאם לגיליונות הציונים. בהתאם לאמור יוחלט באם המועמד נדרש לשנת השלמות טרם כניסתו לתכנית ההסבה.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים
הלימודים יתקיימו במשך 4 סמסטרים.

על התלמיד להשתתף במשך יומיים בשבוע בהכשרה מעשית בשדה.
בנוסף הלימודים העיוניים יתקיימו במהלך יומיים עד יומיים וחצי בכל שבוע.

בשנה הראשונה ימי הלימודים של התכנית הם ב' ו-ג'. יומיים נוספים יוקדשו להכשרה המעשית בשדה.
בשנה השנייה של התכנית ימי הלימודים הינם יום ג' ו-ד'. ימי ההכשרה המעשית מתקיימים במהלך יומיים נוספים.

תכנית ההסבה תכלול 84 נקודות זכות: 43 נקודות זכות בשנת הלימודים הראשונה ו-41 נקודות זכות בשנת הלימודים השנייה.
מתוך סה"כ נקודות הזכות, 14 נקודות זכות יהיו עבור ההכשרה המעשית בשדה.
תכנית הלימודים תכלול לימודי חובה ובחירה, סמינרים וסמינריון מחקר.

מבנה תכנית הלימודים

שנה ראשונה - 42 נק"ז
סדנת מבוא ליסודות בעבודה סוציאלית - 1 נק"ז
יסודות בעבודה סוציאלית - 2 נק"ז
מדיניות רווחה א' - 2 נק"ז
כלכלת רווחה - 2 נק"ז
הכשרה מקצועית בשדה - 7 נק"ז
סמינר הכשרה ב' - 4 נק"ז
עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות - 4 נק"ז
עבודה סוציאלית קהילתית - 4 נק"ז
עבודה סוציאלית קבוצתית - 4 נק"ז
עבודה עם היחיד וסביבתו - 4 נק"ז
תאוריות אישיות - 2 נק"ז
מדיניות רווחה ב' - 2 נק"ז
התיאוריה של הפרקטיקה - 2 נק"ז
חוק ורווחה - 2 נק"ז
 
שנה  שנייה - 41 נק"ז
דילמות ואתיקה בעבדה סוציאלית - 2 נק"ז
עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער - 2 נק"ז
בגרות והזדקנות בראייה התפתחותית - 2 נק"ז
הכשרה מקצועית שנה ג' - 7 נק"ז
סמינר הכשרה שנה ג' - 4 נק"ז
עבודה סמינריונית - 4 נק"ז
הערכת תוצאות התערבות - 2 נק"ז
פרקטיקה של מדיניות 2 נק"ז
תיאוריות מתקדמות ברב תרבותיות - 2 נק"ז
פסיכופתולוגיה - 4 נק"ז
שיטות מחקר- ריענון  - נק"ז 2
קורסי תחום בעיה - 4 נק"ז
קורסי בחירה בעבודה סוציאלית - 4 נק"ז

סה"כ לתואר - 83 נק"ז

סגל בית הספר לעבודה סוציאלית יהווה סגל תכנית ההסבה לעבודה סוציאלית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 11 =