הרשמה ללימודי תואר שני .M.A

דמי הרשמה ע"ס 325 ש"ח
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך 
לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים: 
  1. טופס הרשמה   
  2. תואר אקדמי או אישור זכאות לתואר אקדמי   
  3. גליון ציונים וחישוב ממוצע   
  4. צילום ת.ז.   
  5. תמונת פספורט   
  6. אישור תשלום דמי רישום מודפס   
  7. מסמכים נוספים על-פי דרישות המחלקה בתנאי הקבלה   

סיוע בהרשמה במרכז המידע , טל: 077-9802802, 
בימי חול בשעות 08:00-20:00 , ביום ו' 0800-13:00   
אישור קבלת בקשה להרשמה ישלח לביתך בתוך שבועיים 

הרשמה מקוונת - תואר שני שנת הלימודים תשפ"א, 2020 - 2021

להרשמה ידנית ניתן לפנות למרכז מידע  077-9802802 / 6606*
כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום:
מדור רישום
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון -7915600