הרשמה למכינות - המרכז הקדם אקדמי

הרשמה למכינות קדם אקדמיות, מכינה רוח וחברה, השלמת בגרויות והשלמת 12 שנות לימוד.

דמי הרשמה ע"ס 365 ש"ח
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך.
לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למרכז הקדם-אקדמי (מכינות) את המסמכים הבאים:

  1. צילום תעודת 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה/חלקית.  
  2. צילום ת.ז.
  3. תמונת פספורט
  4. אישור תשלום דמי רישום מודפס (במקרה של הרשמה ידנית)
  5. טופס הרשמה ידני (לצורך הגשת המועמד למלגת משרד הביטחון - טופס זה יש להגיש במועד מבחן הממ"ד אשר יתואר בנפרד)
  6. צילום תעודה המעידה על השכלה קודמת

סיוע בהרשמה במרכז המידע טל: 077-9802802 / 6606*
בימי חול בשעות 08:00-20:00, ביום ו' 08:00-13:00
אישור על הגשת המועמדות יישלח למייל שמסרת בעת ההרשמה.

הרשמה מקוונת למכינות - המרכז הקדם אקדמי - תשפ"א

להרשמה ידנית ניתן לפנות למרכז המידע 077-9802802 / 6606*
או למכינות 077-9802442

כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום
מרכז הקדם-אקדמי (מכינות)
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7915600