מדעים שנה א' (כימיה מדעי החיים שנה א')

מטרת התכנית

התוכנית מאפשרת לסטודנטים שלא עמדו בתנאי הקבלה  של הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית (כמו גם למוסדות אקדמיים אחרים בתחומי מדעי הטבע ומדעי הבריאות), להתקבל ללימודים במכללה האקדמית ספיר, להוכיח את כישוריהם תוך כדי שנת הלימודים ובהתאם לציונייהם לעבור, בתום השנה הראשונה בספיר, להמשך לימודים באוניברסיטה.
כללי התכנית מדעים שנה א' קובעים שסטודנטים המתקבלים לשנת הלימודים הראשונה במכללת ספיר יוכלו לעבור להמשיך לימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות על סמך ציוני הלימודים בספיר, ללא קשר לציוני הבגרות והפסיכומטרי.
הלימודים במכללה האקדמית ספיר יתקיימו במהלך 3 סמסטרים (סמסטר סתיו, אביב וקיץ) שבמהלכם יהיה על הסטודנטים לעמוד בדרישות המחלקות באוניברסיטה אליהן הם מבקשים להתקבל.

קישור לעיון במחלקה למדעים שנה א'

תנאי קבלה 

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה
 • ציון מבחן פסיכומטרי 550 ומעלה
 • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
 • 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה או קורס מבוא למתמטיקה בסמסטר קיץ, לפני תחילת הלימודים, וסיומו בציון 70 ומעלה

*קורס המבוא מומלץ לכלל המתקבלים כקורס ריענון לקראת הלימודים
*מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו לפנות לוועדת חריגים

מעבר לפקולטה לחקלאות (האוניברסיטה העברית)

רשימת החוגים בפקולטה לחקלאות אליהם ניתן לעבור :

 • אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
 • ביוכימיה ומדעי המזון
 • מדעי בעלי חיים (ניתן להמשיך ממסלול זה  ללימודי וטרינריה)
 • מדעי הצמח בחקלאות
 • מדעי הקרקע והמים

תנאי קבלה לפקולטה
הקבלה לפקולטה דרך תוכנית מדעים שנה א' מותנית:

 1. ציון פסיכומטרי של 550 לפחות.
 2. פטור מלימודי אנגלית אקדמית. (ניתן להשלים את הקורסים עד לרמת פטור במהלך הלימודים בספיר).
 3. ציון מינימלי בכל קורס שנלמד בספיר של 70 לפחות וממוצע  ציונים בספיר של 76 לפחות.
  לצד המשך לימודים בתחומיי החקלאות, בוגריי שנה א' יוכלו להמשיך לימודים בתחומים נוספים, בכפוף לעמידה בתנאי המעבר.

לצד המשך לימודים בתחומיי החקלאות, בוגריי שנה א' יוכלו להמשיך לימודים בתחומים נוספים, בכפוף לעמידה בתנאי המעבר.

מעבר לאוניברסיטת בן גוריון

בתוכנית "מדעים שנה א" שותפות שלוש פקולטות באוניברסיטת בן-גוריון: הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה להנדסה והפקולטה למדעי הבריאות.
המשך הלימודים במחלקות כדלקמן:

 • הנדסה כימית
 • כימיה
 • מדעי החיים
 • מדעי הגיאולוגיה ומדעי הסביבה
 • מדעי המעבדה הרפואית
 • סיעוד
 • רפואת חרום
 • פיזיותרפיה
 • רוקחות

המעבר לכל אחת מהמחלקות הנ"ל מותנה בממוצע ציונים מינימלי. הקורסים שילמדו במכללת ספיר ומופיעים בתוכנית הלימודים של המחלקה הספציפית באוניברסיטת בן-גוריון אליה יעבור הסטודנט יקנו לו פטור/זיכוי מן המקצוע המקביל באותה מחלקה, בתנאי שהסטודנט עבר את הקורס והשיג בו את הציון הנדרש.

דוגמא לתנאי המעבר לאוניברסיטת בן-גוריון*

מחלקה ממוצע מינימלי תנאים נוספים
הנדסה כימית 80  
כימיה 75  
מדעי החיים 75  
מדעי הגיאולוגיה והסביבה 75  
מדעי המעבדה הרפואית 75  
סיעוד 76 ראיון קבלה באב"ג
פסיכומטרי  520 ומעלה
רפואת חרום 75 ראיון קבלה באב"ג + מבחן חיצוני
פיזיוטרפיה 85 פסיכומטרי 600 ומעלה + ראיון קבלה באב"ג
רוקחות ציון 85 בכל אחד מקורסי הכימיה ראיון קבלה באב"ג