לימודי ראיית חשבון, חשבונאות וכלכלה - תנאי קבלה

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

תנאי הסף לקבלה למחלקה, מוכרחים להתקיים 
בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה
4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה

קבלה מן המניין למחלקה 
מועמדים אשר עומדים באחד מהתנאים הבאים יתקבלו מן המניין: 
  
תרשים תנאי קבלה לתכנית כלכלה וחשבונאות
  
בוגרי מכינות

  • בוגרי מכינת רוח וחברה ממכללת ספיר ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו בקורס "מבוא למתמטיקה לכלכלנים" כמפורט לעיל ובממוצע 95 ומעלה במכינה.
  • בוגרי מכינת 30+ ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו בקורס "מבוא למתמטיקה לכלכלנים" כמפורט לעיל ובממוצע 95 ומעלה במכינה.
  • בוגרי מכינות ומקרים חריגים ידונו בוועדת קבלה של התוכנית. וועדת הקבלה תזמן לראיון קבלה ותדון אך ורק במועמדים שנרשמים ללימודים באופן מלא בצירוף של מכתב המסביר את הבקשה החריגה.

קבלה ללימודים של סטודנטים שכבר לומדים לתואר
סטודנטים מצטיינים אשר סיימו שנה א' או ב' בכלכלה או מנהל עסקים במכללת ספיר או במוסד אקדמי אחר המוכר ע'י המל'ג, בציון ממוצע של 80 ומעלה וצברו לפחות 30 נק'ז בקורסי חובה, רשאים להגיש בקשת מועמדות לתוכנית כלכלה וחשבונאות. מקרים אלה ידונו בוועדת קבלה מחלקתית. הקבלה מותנית גם בראיון קבלה אישי אצל ראש התוכנית.
  
קבלה ללימודים לבעלי תואר ראשון
בעלי תואר ראשון המוכר ע'י המל'ג בציון ממוצע 80 ומעלה רשאים להגיש מועמדות ללימודים.
מקרים אלו ידונו בוועדת קבלה מחלקתית.  
  
תלמיד שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית נדרש להציג עד תחילת הלימודים ציון בבחינת אמי"ר לסיווג רמתו באנגלית.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 4 =