לימודי ראיית חשבון, חשבונאות וכלכלה - תנאי קבלה

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

תנאי הסף לקבלה למחלקה, מוכרחים להתקיים

  • בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה
  • 4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

קבלה מן המניין למחלקה

תרשים לקבלה מן המניין בתכנית לכלכלה וחשבונאות
 

מכינות

  1. בוגרי מכינת רוח וחברה ממכללת ספיר ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו בקורס "מבוא למתמטיקה לכלכלנים" כמפורט לעיל ובממוצע 95 ומעלה.
  2. בוגרי מכינת 30+ ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו בממוצע 95 ומעלה ובקורס "מבוא למתמטיקה לכלכלנים" כמפורט לעיל.
  3. מכינה מסלול מוגבר במתמטיקה במכינת רוח וחברה יתקבלו בסטטוס מן-המניין בציון 75 בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה ויידרשו גם לממוצע ציונים כולל של לפחות 95.
  4. בוגרי מכינות  ומקרים חריגים ידונו בוועדת קבלה של התוכנית. וועדת הקבלה תזמן לראיון קבלה ותדון אך ורק במועמדים שנרשמים ללימודים באופן מלא בצירוף של מכתב המסביר את הבקשה החריגה.

קבלה ללימודים של סטודנטים שכבר לומדים לתואר

סטודנטים מצטיינים אשר סיימו שנה א' או ב' בכלכלה או מנהל עסקים במכללת ספיר או במוסד אקדמי אחר המוכר ע"י המל"ג, בציון ממוצע של 80 ומעלה וצברו לפחות 30 נק"ז בקורסי חובה, רשאים להגיש בקשת מועמדות לתוכנית כלכלה וחשבונאות. מקרים אלה יידונו בוועדת קבלה מחלקתית, הקבלה מותנית גם בראיון קבלה אישי אצל ראש התוכנית.
  
קבלה ללימודים לבעלי תואר ראשון

בעלי תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בציון ממוצע 80 ומעלה רשאים להגיש מועמדות ללימודים. מקרים אלו ידונו בוועדת קבלה מחלקתית.  
 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 13 =