מדור רישום ומעקב

מדור רישום ומעקב
מייל מחלקתי לפניות סטודנטים - ms@sapir.ac.il
רכזת המחלקה - לימור אבוחצירא
רכזת סטודנטים - ילנה נמיר
רכזת סטודנטים - חן כהן
רכזת סטודנטים - מאגי עדן ברקל
 
שעות קבלת קהל במדור רישום
קבלת קהל ימים א' עד ה' מ-11:00 עד 13:00
     
מענה טלפוני - 077-9802408/876/525 ימים א' עד ה' מ-9:00 עד 11:00
    מ- 14:00 עד 15:00
טפסים
טופס בקשה להפסקת לימודים
טופס שינוי עדיפות
טופס וויתור על מבחן סיווג באנגלית
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים