מדור רישום ומעקב

מדור רישום ומעקב
מייל מחלקתי לפניות סטודנטים - ms@sapir.ac.il
רכזת המחלקה - לימור אבוחצירא
רכזת סטודנטים - ילנה נמיר
רכזת סטודנטים - מאגי עדן ברקל
 
שעות קבלת קהל במדור רישום
קבלת קהל ימים א' עד ה' מ-09:00 עד 13:00
    מ-13:30 עד 15:30
מענה טלפוני - 077-9802408/876/525 ימים א' עד ה' מ-09:00 עד 13:00
    מ-13:30 עד 15:30
טפסים
טופס בקשה להפסקת לימודים
טופס שינוי עדיפות
טופס וויתור על מבחן סיווג באנגלית