קורסי חובה ובחירה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

 

קורסי חובה - שנה א'

 * בשנה א' המערכת בנויה מקורסי חובה בלבד

 • ממשל ופוליטיקה – מושגים וגישות - 3 נק"ז
 • ממשל ופוליטיקה בישראל - 3 נק"ז
 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית א' - 3 נק"ז
 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית ב' - 3 נק"ז
 • התנהגות ארגונית - א' - 3 נק"ז
 • ניהול משאבי אנוש - 3 נק"ז
 • שימושי מחשב לניהול - 3 נק"ז
 • סטטיסטיקה למנהל ומדיניות ציבורית א' - 3 נק"ז
 • יסודות הכלכלה מיקרו - 3 נק"ז 
 • יסודות הכלכלה מאקרו - 3 נק"ז 
 • יסודות החשבונאות - 3 נק"ז
 • כתיבה וקריאה אקדמית א' - 3 נק"ז
 • כתיבה וקריאה אקדמית ב' - 3 נק"ז
 • הדרכה בספריה - ללא נק"ז
 • מבוא למתמטיקה - ללא נק"ז

קורסי חובה - שנה ב'

 • סטטיסטיקה למנהל ומדיניות ציבורית ב' - 3 נק"ז
 • שיטות מחקר - 3 נק"ז
 • משפט מנהלי - 3 נק"ז
 • יסודות הסוציולוגיה - 3 נק"ז 
 • פסיכולוגיה חברתית - 3 נק"ז
 • החברה בישראל - 3 נק"ז 
 • קבלת החלטות - 3 נק"ז
 • התנהגות ארגונית - ב' - 3 נק"ז
 • משילות מקומית - 3 נק"ז 
 • סמינריון (קורס בחירה שבו נכתבת עבודה סמינריונית) - 3 נק"ז

קורסי חובה - שנה ג'

 • דיני עבודה - 3 נק"ז
 • מחשבה מדינית - 3 נק"ז
 • יסודות השיווק - 3 נק"ז
 • ניתוח מדיניות ציבורית - 3 נק"ז
 • יסודות המימון - 3 נק"ז
 • קורס פרויקט גמר - 6 נק"ז 

קורסי בחירה – שנה ב', ג'

 • האזרח ומהפכת המידע
 • המרחב האפור
 • שבט, מדינה ותנועה: משולש שדות הכוח בנגב
 • מדינה, עסקים וחברה
 • מערכת הבריאות בישראל
 • משחקי קואליציה
 • מדיניות הכלכלית בישראל
 • תביעות משפטיות במנהל הציבורי
 • צדק ואי-צדק
 • פרסום ושיווק במנהל הציבורי
 • דיור ומדיניות דיור בישראל
 • מדיניות עבודה בראי הפריפריה
 • מבוא לניהול כספי מלכ"רים
 • האמנם גלובליזציה
 • שלטון מקומי ורגולציה
 • בסיסי נתונים
 • קולנוע ופוליטיקה
 • רשתות מדיניות; מקרה בוחן, תחום העוני
 • ארגוני חברה אזרחית ומדיניות ציבורית
 • כן אדוני השר: אמת ובדיה
 • מדיניות ציבורית וערכים
 • תקשורת בניהול
 • עבודה וקריירה
 • מדיניות חינוך
 • צבא ובטחון בישראל
 • המרחב האפור
 • ספורט ופוליטיקה בישראל ובעולם
 • משטרים ואידאולוגיות במאה העשרים
 • מפלגות בישראל
 • שוק העבודה בישראל
 • בין עושר לאושר: מדיניות לקדמה ואיכות החיים
 • משפט ציבורי – אתגרי שנות האלפיים
 • דיבור בציבור – סדנה
 • תהליכי שלום בעולם – מבט השוואתי
 • יסודות החשיבה החברתית
 • מגמות בחשיבה החברתית המודרנית
 • חברה פלסטינית בפלסטין ובפזורה מ-1948
 • היבטים פוליטיים של מגדר בישראל
 • בחירה רציונאלית, תורת המשחקים ויחב"ל
 • תכנון מדיניות חוץ: תיאוריה ופרקטיקה
 • התמודדות עם עוני
 • דיכוי המדיניות
 • בין אזרח למדינה
 • הכלה כמדיניות ארגונית: גרמניה וישראל – קורס דו-לאומית
 • סדנה ביחסי גרמניה-ישראל – קורס דו-לאומי
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 4 =