מדריך מוסמך באמנות

שנתיים

3 ימים בשבוע

תעודת גמר מכינה באמנות

1 שנה

3 ימים בשבוע