השיעורים בנויים על מנת לפתח ולשפר מיומנויות קדריות והבנה צורנית, יסודות עבודה על האובניים, שריפה צביעה עיטור וזיגוג. התרגילים יותאמו ליכולת ולרצונות של כל תלמיד.

כל מי שמעוניין ללמוד קדרות ולפתח את היצירה האישית שלו בשילוב המגע עם החומר. לבעלי ניסיון מועט או לחסרי ניסיון כלל. הקורס מוכר לגמול השתלמות ולצורך השלמת נקודות ללימודי תרפיה באמנות.

תאריך פתיחה: מתחילת שנת הלימודים ,חודש אוקטובר
תאריך סיום משוער: סוף חודש יוני
משך הקורס: שנתי
יום לימודים:
שעות:
היקף שעות לימוד: 3 שעות שבועיות, 78 שעות שנתיות.

נוכחות, השתתפות והגשת עבודות.

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בשיעורים וימלא אחר כל מטלות הקורס, יהיה זכאי  לקבלת תעודה מטעם מכללת ספיר.

נדין בר-נוי

רונן ימין

יועצי לימודים, מרכז מידע

077-9802802  שלוחה 3

הקורס נועד לשיפור מיומנויות עבודה בחומר, פיתוח רעיוני חומרי וצבעוני, התנסויות בטכניקות שונות, יציקות ובניית תבניות לעבודה, עבודה במשטחים, יצירת נפחים בטכניקות שונות ועבודה על קו התפר בין שימושי לפיסולי ונלמד טכניקות צביעה עיטור וזיגוג. לעובדים על האובניים יושם דגש על חיבור בין עבודת גלגל לעבודת יד ותבניות.
הקורס מועבר ע"י שני קדרים פעילים בוגרי בתי ספר גבוהים לאומנות וקרמיקה, הסדנא מרווחת ומאובזרת בתנורי חשמל, גז וראקו, בהם נשתמש במהלך השנה.

בעלי ניסיון בעבודה בחומר, ו/או באובניים.

תאריך פתיחה: מתחילת שנת הלימודים ,חודש אוקטובר
תאריך סיום משוער: סוף חודש יוני
משך הקורס: שנתי
יום לימודים:
שעות:
היקף שעות לימוד: 3 שעות שבועיות, 78 שעות שנתיות.

נוכחות, השתתפות והגשת עבודות.

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בשיעורים וימלא אחר כל מטלות הקורס, יהיה זכאי  לקבלת תעודה מטעם מכללת ספיר.

נדין בר-נוי

רונן ימין

יועצי לימודים, מרכז מידע

077-9802802  שלוחה 3

לתאום ייעוץ אישי