הקורס מקנה יסודות ראשוניים לאמנות הציור. הוא משלב תיאוריה והתנסות תוך הבנת תפקיד הצבע בציור, למידה של טכניקות ציוריות שונות והכרות עם דרכי הבעה מגוונות של אמנים. 
הסמסטר הראשון מוקדש בעיקר לתיאוריה ולפרקטיקה של תורת הצבע ובהמשך נתמקד בהבנה של יחסי הגומלין בין צבעוניות, צורה, חומר ותוכן. 
הקורס הוא מעשי וכולל עבודה בסדנא, עבודות בית ודיון עליהן. הקורס מתחיל מהבסיס בלמידת ציור, אך יחד עם זאת, הליווי של המרצה מאפשר התקדמות לפי הקצב האישי של הסטודנט.

מתעניינים המעוניינים ללמוד ציור ללא רקע קודם בתחום הנלמד. הקורס מוכר לגמול השתלמות ולצורך השלמת נקודות ללימודי תרפיה באמנויות.

תאריך פתיחה:  24/10/2022
תאריך סיום משוער: 16/06/2023
משך הקורס: שנה אקדמית
יום לימודים: שני
שעות: 14:45 - 12:00
היקף שעות לימוד: 4 שעות שבועיות

  • נוכחות פעילה בשיעורים.
  • ביצוע כל העבודות ותרגילים והגשות לפי מועדים.
  • פרויקט סוף שנה.

אנה דן

  • מרצה במרכז ללימודי חוץ והמשך

יועצי לימודים, מרכז מידע

077-9802802 שלוחה 3