מבוא לרישום

סוג ההסמכה

תעודת גמר במבוא לרישום

משך הקורס

שנה אחת

לו"ז שבועי

פעם בשבוע

הקורס מקנה יסודות ראשוניים לאמנות הרישום. הוא משלב תיאוריה והתנסות תוך פיתוח יכולת ההתבוננות, רכישת מיומנויות בטכניקות ובחומרים שונים ושיכלול החשיבה היצירתית. 
באמצעות תרגילים, דיונים והרצאות על יצירות מתוך תולדות הרישום, הקורס חושף  את הרישום כיסוד מהותי וחשוב כמדיום עצמאי וכאמצעי בעשייה האמנותית בכלל.
קורס שמתחיל מהבסיס בלמידת רישום, אך יחד עם זאת, הליווי של המרצה מאפשר התקדמות לפי הקצב האישי של הסטודנט.

מתעניינים המעוניינים ללמוד רישום ללא רקע קודם בתחום הנלמד. הקורס מוכר לגמול השתלמות ולצורך השלמת נקודות ללימודי תרפיה באמנויות.

תאריך פתיחה:  24/10/2022
תאריך סיום משוער: 16/06/2023
משך הקורס: שנה אקדמית 
יום לימודים: שני
שעות: 14:45 - 12:00
היקף שעות לימוד: 4 שעות שבועיות.

  • נוכחות פעילה בשיעורים.
  • ביצוע כל העבודות ותרגילים והגשות לפי מועדים.
  • פרויקט סוף שנה.
אנה דן

אנה דן

  • מרצה במרכז ללימודי חוץ והמשך

יועצי לימודים, מרכז מידע

077-9802802 שלוחה 4