טקס הענקת תארים למחלקות
תקשורת
ניהול תעשייתי
כלכלה וחשבונאות
כלכלה יישומית וניהול
עבודה סוציאלית
עבודה סוציאלית-תואר שני
לימודים רב תחומיים
תרבות - יצירה והפקה
אמנויות הקול והמסך
קולנוע - תואר שני

צילום
אזהאר אבו עסא, רועי דניאל דקל, בר מסיקה, חן חג'ג', יובל אמיר