אוצרים
מנאר אבו אלקיעאן, נסרה אזברגה, רום אל קאדי, ספא אלנבארי, יובל זוהר, אביאל לוייב, לירון פין, מרטין רודריגס דורגו

אמנים
עדן אורבך עפרת, שרון גלזברג, נדב ויסמן, אסי משולם, כרם נאטור

בתערוכה "סיפורי מעשיות" מוצגות עבודות, המתיכות אלה באלה מעשיות ואגדות־עם מן העבר וההווה. נרטיבים בדיוניים ופנטסטיים נשענים על סיפורים ומיתוסים וכורכים יחד את ההיסטורי עם העכשווי ואת האוניברסלי עם הביוגרפי.

בבסיס התגבשותה של החברה נמצאים מיתוסים ואגדות־עם בעלי משמעויות עמוקות הפועלים כמארגני זהות ותפישה אישית או קולקטיבית; הם מספרים על אירועים ותהליכים מהעבר המשותף של נושאי תרבות מסוימת, מלמדים על השקפת עולמם ומהווים מוקד סביבו צומחות מסורות ודפוסי התנהגות.

בהיותם סיפורים, שמועברים מדור לדור, סופחים אליהם המיתוסים והאגדות פרטים ושומטים אחרים במהלך השנים; לרוב, הם פונים אל הרבדים הרגשיים ולא לאלה הרציונאליים וככאלה הם מהווים גם גורם מלכד בגיבושה של חברה וכלי אפקטיבי להקניית דפוסי התנהגות, הצדקה או שלילה שלהם.

העבודות בתערוכה משלבות בין זיקה אל תרבויות המערב והמזרח ואל התרבות הפופולרית העכשווית, ומקבלות את השראתן ממיתולוגיות קדומות, מסורות, דתות ומקורות ספרותיים שונים ומגוונים. באמצעות הבדייה מבססות העבודות מציאות חדשה המייצרת תחושות של קרבה וריחוק גם יחד – הן מחזיקות בתוכן את המיתוסים הקדומים אך מספרות אותם בקול חדש ובתפישה של בני הזמן והמקום.

באמצעות סיפורי חיים אישיים, התבוננות על הגוף הפרטי, או על חיי המשפחה מבקשת התערוכה לאתגר את הזיכרון ואת הנרטיבים המקובלים, לערבב בין ז׳אנרים ספרותיים, לשזור יחד את הבדיוני/פיקטיבי לתוך הממשי ולספר סיפורי מעשיות היסטוריים או מיתיים משובשים.

צילומי התערוכה
אריאלה מנקר