אוצרות
האלה אבו פריח, מרוואה אלהוזייל, סתיו אוריאלי, חנה אמר, הדס דוד, לי נגה זוהר, שרון כספי, מימי סיבהו, עירית סימון, דני צ'רניס, צורית שטרן, חגית שמשי.

אמנים
יובל אצילי, דינה ברמן, ד"ר זוהר ויימן-קלמן, עינת עמיר, אדם קלדרון.

התערוכה, עוסקת באנשים בעלי זהות מגדרית לא קונבנציונלית, ומתחקה אחר התמודדותם עם הייצוג העצמי של מיניותם, דרך מפגשים הולכים ונשנים עם הסביבה ועם האחר.

התערוכה חושפת את הצופים למנעד הרחב של הייצוגים המגדריים הקיימים בחברה ובוחנת גם את מפגשי הזהות בין הצופים לבין הייצוגים של אלו שמיניותם חורגת מהנורמה המקובלת.

היצירות בתערוכה מציגות באופן גלוי וחבוי את העיסוק בזהות מינית, מתעדות את ההתמודדויות השונות של אותם אנשים עם הסביבה, בכל הקשור לחשיפת מיניותם ומגדרם השונים ומעמתת את הצופים בה עם האחר.

צילומי התערוכה
אייל וייס