עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
זוהר אביטן
זוהר אביטן
חי"ר אלבז
מוחמד אלנבארי
עמוס אפשטיין
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
ד"ר אורי לב
אופיר ליבשטיין
בת שבע משה