עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
מוחמד אלנבארי
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
ד"ר אורי לב
אופיר ליבסטיין
אופיר ליבשטיין
בת שבע משה
בת שבע משה