עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
חי"ר אלבז
מוחמד אלנבארי
הילה אלפר-אפרתי
אופיר אפשטיין
עמוס אפשטיין
ניסים בראל
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
אלון דוידי
אלון דוידי
ד"ר אורי לב
אלון שוסטר