ועד מנהל מכללת ספיר

עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
ד"ר אורי ביבי
אשר ביטון
אשר ביטון
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
תקווה טננבוים
ד"ר אורי לב
בת שבע משה
בת שבע משה