עמוס אפשטיין
יו"ר חבר נאמנים
חיים אורון
מוחמד אלנבארי
הילה אלפר-אפרתי
יצחק אמיתי
שי בן-יעיש
ניסים בראל
עודד בריש
ד"ר מוטי גיגי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
דנה גליקמן דותן
אלון דוידי
אלון דוידי
עמירה דותן
משה דימרי
שמעון זוהר
ליאור לוטן
אופיר ליבשטיין
סיגל מורן
ברוך מזור
משה מטלון
סוניה מרמרי
זאב ספראי
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
נעמיקה ציון
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
אריה קליינמן
עו"ד מיכאל קמפינסקי
יוסי קרן
שמעון קרן צבי
אלון שוסטר
אפי שניידמן
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר