• עמית כיתאין
    עמית כיתאין
    מנהל מרכזי זכויות
  • ענת אברמסקי
    מנהלת תחום משפטי
  • רחל דסטה
    עובדת קהילתית במז"ח ברהט