ד"ר צבי שולדינר

בהגדה של פסח ההפך מחכם הוא "שאינו יודע לשאול".  הלימוד בקורס ינבע משאלות. הרבה שאלות. ובעיקר התמודדות עם המציאות בישראל באמצעות "ביקור במדינת ישראל": סיורים מרוכזים בהם ננסה להתמודד עם שאלות כגון: האם ישראל, כמדינה מודרנית, שמה במרכז את האזרח או שמא אזרחים צריכים למצוא מזור לצרכיהם במחוזות אחרים. איך קובעים את סדר היום הפוליטי? מה המעמד של האזרח או האדם במדינה היום?

סוגיית מיהו אזרח או מהן זכויות אדם במדינה דמוקרטית תלווה אותנו לא מעט בסיורים השונים.

הקורס לא "מלמד עמדות" אלא מנסה להזמין אתכם לחיפוש עצמאי ומעמיק אודות השאלות שלא רק מעסיקות במישור המדינתי אלא גם במימד האישי, הכלכלי-חברתי והערכי.

מסגרת

השיעור יתנהל במתכונת של שמונה ימי לימוד ו/או סיור מרוכזים, ארבעה ימי לימוד / סיור בכל סמסטר. כל המפגשים והסיורים יתקיימו בימי ראשון בין השעות 10.00 ל-16:30.

בין אזרח למדינה