החלה ההרשמה לסמסטר אביב הזדמנות להרוויח שנה אקדמית

ניתן להרשם למגוון מחלקות הלימוד למועד אביב תשפ"ב.

תכניות לתואר ראשון

תכניות לתואר שני

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג