לוגו המכללה האקדמית ספיר

ט"ז אלול תשפ"א
 2021 אוגוסט 24

לכבוד
עובדי המכללה וסגל המרצים

שלום רב,

הנדון: החלת כללי התו הירוק במכללה

נוכח העלייה בנתוני התחלואה והרצון לבלום או להאט את התפשטותה, ובהמשך להסדרים שנקבעו בתקנות הגבלת פעילות של מוסדות חינוך, פורסמו ביום 16/08/2021 תקנות עדכניות לפיהן מוסדות להשכלה גבוהה או להכשרה מקצועית יפעלו לפי מתווה "תו ירוק", לצד מספר תיקונים נוספים, אשר בכללן, המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אחד מאלה:

  • אישור "תו ירוק";
  • תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (אשר נערכה לא יותר מ-24 שעות הקודמות למועד הכניסה למוסד);
  • תוצאה שלילית בבדיקת PCR (אשר נערכה לא יותר מ-72 שעות הקודמות למועד הכניסה למוסד);

הנחיות אלו כלשונן מחייבות אמנם את הסטודנטים ולא את עובדי המוסד, אך הנהלת המכללה החליטה, בתיאום עם וועדי העובדים המינהלי והאקדמי, להתגייס למאמץ העולמי לבלימת התחלואה ולהחיל הנחיות אלו גם על עובדי המכללה וסגל המרצים בדומה לחובה אשר חלה על הסטודנטים שלנו ועל כלל המשק.
לכם, העובדים והמרצים, יש חלק גדול במאמץ המשותף שלנו לבלימת התחלואה וביכולת לשמור על סביבת עבודה בריאה ובטוחה. לכן, אנו קוראים לכם להתחסן כנגד נגיף הקורונה, ולחילופין, להקפיד להיבדק בתדירות הנדרשת ובכך לסייע בהפחתת התחלואה ובחזרת המשק והמכללה לשגרה.

לתשומת לבכם, הנחיות אלו תיכנסנה לתוקפן במכללה החל מיום ראשון, ה-29/08/2021 ,ותהיינה בתוקף בשלב זה עד לפתיחת שנה"ל תשפ"ב (10/10/2021).

האכיפה תתבצע בשערי המכללה. עובד/מרצה שלא יציג "תו ירוק" או בדיקה כנדרש, לצערנו, לא יורשה להיכנס לקמפוס. אנא היערכותכם בהתאם.

בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה
הנהלת המכללה