רקע
על־פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אפליה מחמת גיל אסורה כלפי גברים ונשים כאחד. עם זאת, מחקרים מלמדים כי נשים חוות אפליה בשיעור גבוה יותר ובגיל מוקדם יותר לעומת גברים, לרבות במקום עבודתן. אחת הסיבות לכך טמונה בדרישה החברתית מנשים לחזות מושכת, צעירה ומצודדת. כך, אנו עדים להצטלבות (intersectionality) של גיל ומגדר שמתבטאת במעמדן השברירי של נשים מבוגרות במקום העבודה.

שיטה
המחקר הנוכחי בחן את מאפייניה הייחודיים של האפליה מחמת גיל של נשים לעומת גברים בשוק העבודה הישראלי. נערך מחקר כמותי-אמפירי שבוחן את פסקי הדין שנידונו בבתי דין לעבודה בעשרים השנים האחרונות (2020-2000) ושעניינם תביעות בגין אפליה מחמת גיל במקומות העבודה.

ממצאים
מרבית התביעות בגין אפליה מחמת גיל הוגשו במרכז הארץ (מחוז תל אביב) לעומת הפריפריה, אשר כוללת את בתי המשפט בנצרת, חיפה ובאר שבע. עם זאת, עלה כי הטענות כנגד אפליה מחמת גיל מתקבלות באחוז גבוה יותר בפריפריה. עוד נמצא כי מרבית התביעות לאפליה מחמת גיל נסבו סביב פיטורי עובדים מבוגרים ולא בקבלתם לעבודה וכי מרביתן הוגשו על ידי עובדים שאינם מועסקים בדרגות ניהול בכירות.  נמצא כי אחוז התביעות המתקבלות בגין אפליה מחמת גיל דומה בין גברים ונשים, עם זאת, סכום הפיצוי בגין הטענה לאפליה בקרב גברים היה נמוך יותר בהשוואה לסכום הפיצוי בקרב נשים.

מסקנות
ממצאי המחקר מניבים הבנה מעמיקה של תופעת האפליה מחמת גיל בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל, ובקרב הנשים המבוגרות בפרט. אף על פי שיש לפעול לצמצום תופעת האפליה מחמת גיל בקרב מבוגרים ככלל, ממצאי המחקר מציגים תמונה מעודדת באשר למעמדן של נשים מבוגרות אל מול גברים מבוגרים בשוק העבודה הישראלי.  

ד"ר תהילה רוזנצוויג פלדמן היא פוסט דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. עורכת דין בהכשרתה, תהילה בוגרת תואר ראשון במשפטים וממשל (בהצטיינות), תואר שני (בהצטיינות יתרה) מהמרכז הבינתחומי הרצליה ואת התואר השלישי השלימה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר של תהילה הם קניין רוחני, משפט וטכנולוגיה, משפט ומגדר ומחקר אמפירי.