רקע
נושא האוכל והתזונה בזקנה עוסק לא רק בדיאטה אלא גם בחוויה משפחתית וחברתית. הספרות בנושא  קושרת בין החיים לבד בזקנה לבין ירידה באיכות המזון, במיוחד אצל גברים הסובלים יותר מנשים מתזונה לקויה בשל מגוון דיאטטי דל ומיומנות בישול נמוכה. היכולת הפחותה של הגברים לדאוג לעצמם בנושא הבישול והאכילה, יחסית לנשים, משפיעה על בריאותם הגופנית ואף עלולה לגרום לדיכאון. יתרה מכך, יכולות בישול משפיעות גם על הקשרים עם המשפחה המורחבת, דבר הנותן לזקנות יתרון יחסי בקשר המשפחתי על פני זקנים. מחקר זה בוחן אנשים זקנים שאוכלים (גם) אוכל רחוב - פלאפל. באמצעות הבנה של האופן שבו הם מתמודדים עם נושא הבישול והאכילה, המחקר מבקש לבחון  האם, וכיצד, האכילה ברחוב עונה על הצורך התזונתי או החברתי של נשים וגברים בזיקנה.

שיטה
המחקר בחן את הקשר, שבין מאפייני המקום, לבין חוויות האנשים החיים בו באמצעות ראיונות המתקיימים במקום ההתרחשות ובסביבת החיים של המרואיינים. נערכו ראיונות ספונטניים חצי מובנים ליד דוכן הפלאפל, שבו המרואיינים נשאלו על הנסיבות שהביאו אותם למקום ולאכילה ברחוב. בסך הכל נערכו 17 שיחות-ראיונות אישיים, זוגיים וקבוצתיים, עם 29 נשים וגברים זקנים בשני אתרים: ברמת גן ובפתח תקווה. עיבוד הנתונים נערך באמצעות איתור נושאים ותיאור חוויות ופעולות נשנים בראיונות.

ממצאים
במחקר עלו שלוש תמות עיקריות: הראשונה מתארת את הקשר למקום האכילה לאורך החיים הבוגרים, ההופך את מקום בית האוכל וסביבתו לחביבים, מוכרים ואמינים. התמה השנייה היא שלמרות שרוב הנשים סיפרו כי הן אינן נוהגות לבשל לעצמן במשך השבוע, הן מבשלות למשפחותיהן ומטפלות בנכדים, דבר המחזק את הקשר שבין תהליך הבישול והאכילה לחוויה חברתית או משפחתית. התמה השלישית היא הרצון לא להיות בבית לבד "בין ארבע קירות" אלא להיות בחברת אנשים אחרים, תמה המחזקת את ההנחה שמרבית הזקנים אוכלים מחוץ לבית מסיבות חברתיות.

מסקנות
המחקר מחזק את חשיבות האכילה בצוותא לעת זיקנה כאמצעי להפגת בדידות. את הבישול והאכילה המשפחתית לאורך החיים מחליפה היציאה למרחב הציבורי, לאכילה משותפת עם חברים ובני זוג או לבד לצד אנשים זרים, במקומות מוכרים, היוצרים תחושת נוחות. הממצאים מדגישים את הצורך לייצר מקומות המיועדים למפגשים חברתיים, בהם אכילה, במרחבים ציבוריים.

ד"ר רינת בן נון, מתכננת חברתית, עוסקת ביעוץ ותכנון תשתיות עירוניות לזיקנה, ומרצה (מן החוץ) בבינתחומי הרצליה בתכנית רבין למנהיגות ובמכון טכנולוגי חולון בתחומי זקנה וטכנולוגיה.