פנייתך ליעץ מרחוק - התקבלה

בהתאם לפנייתכם, נענה בדוא"ל או נקבע מועד ליעץ אישי בספרייה, בזום או בטלפון,
בימים א'-ה' בשעות 09:00 - 13:00. זמן טיפול בבקשה עד 3 ימי עבודה.
בפניות נוספות, נא לשלוח טופס יעץ חדש.
בברכה, צוות הספרייה

בחזרה לאתר הספרייה