מאירים את הכפר - הדלקת נר שישי של חנוכה בכפר איילים בשדרות