קהילת ספיר היקרה
מקוים שאתם בטוב.

בהתאם להחלטת הממשלה לסגר בתקופת חגי תשרי, פעילות המכללה עד תאריך 10/10/20 תתקיים מרחוק בלבד.
לימודים ומבחנים יתקיימו במתכונת מקוונת.

הודעות על החרגות במבחנים (מועדי ב׳ של מה"ט במרכז הטכנולוגי) יועברו באופן פרטני לגורמים הרלוונטיים.
מרכז המידע יפעל במתכונת חירום (שעות הפעילות מפורסמות באתר ספיר).

אנא, שמרו על עצמכם והקפידו על הנחיות משרד הבריאות.

בברכת חתימה טובה
ובריאות איתנה.
הנהלת המכללה האקדמית ספיר