דר' יעקב יבלון

פסיכולוג בכיר-מדריך, מנהל שפ"ח גן רווה, פסיכולוג ראשי "מכון ארז", חבר הנהלת האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת ויו"ר ועדת ההסמכה באגודה.

הקורס יתמקד בעקרונות המנחים את הטיפול הדינאמי הקצר, תוך הכרת אבני הדרך ההיסטוריים של גישה זו, וכיצד התפתחו מהן העקרונות המנחים אותה כיום. יינתן דגש לגישות המובילות של הטיפול הדינאמי הקצר תוך סקירת המרכיבים המשותפים והייחודיים של כל גישה, האינטגרציה ביניהם והתאמתם לאוכלוסיית היעד של השפ"ח. כמו כן, תהיה התייחסות לאוכלוסיות יעד מוגדרות של עבודה עם ילדים, הורים ומתבגרים ועבודה מערכתית. הקורס יאפשר למידה ומעקב אחר הקווים המקשרים בין התיאוריה הבסיסית והגישות השונות לסט הטיפולי ולניהולו, תוך הבהרה כיצד עקרונות התיאוריה הדינאמית מותאמים למתחייב מסט זה. יושם דגש על יישום הגישה בתחום הטיפולי, אך כאמור תתאפשר גם למידה של יישומה במרחב עבודת הפסיכולוג החינוכי.
המאפיינים הייחודיים של הטיפול הדינאמי הקצר הינם:

 • קיומו של מוקד טיפולי
 • תיחום בזמן של משך הטיפול
 • עמדה אקטיבית של המטפל
 • התאמת אוכלוסיית המטופלים

הבנת יחסי הגומלין בין משתנים אלה וכיצד הרחבתם או צמצומם משפיע על הטיפול הדינאמי הקצר הינה חיונית. היכולת לתכנן ולהשתמש באופן דיפרנציאלי ומושכל במשתנים אלה, תוך הבנת ההשלכות הנובעות מאופן השימוש, הם המפתח לשימוש יעיל וגמיש בגישות השונות, ולהתאמת הסט הטיפולי וההדגשים הטכניים המתחייבים מכך. הכרה ושליטה במשתנים אלה יאפשרו למטפל לבחור עבורו ועבור המטופל את המסגרת הטיפולית המתאימה ולהרחיב את מגוון הטיפולים וההתערבויות שהוא יכול לבצע ברמת הפרט, המשפחה הקבוצה והמערכת.

מטרות הקורס

מאפייני עבודתו של פסיכולוג השפ"ח מחייבים גם הבנה ושליטה בעבודה ממוקדת וקצרת מועד ביסודה. עד כמה גישה זו מותאמת ויעילה בעבודת הפסיכולוג? האם מסגרת העבודה קצרת המועד הינה אילוץ של מציאות חיצונית, או בחירה מושכלת ואף מועדפת התואמת את "הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי", המתקיימת בתחומי הליבה שונים של עבודתו הטיפולית הפרטנית, הקבוצתית והמערכתית. הקורס יציע למידה ויישום של הגישה למעגלי עבודה אלה  כדי להטיב ולייעל את עבודת הפסיכולוג בשפ"ח.

  תאריך הנושא הנלמד אופי השיעור מספר ש"א
01 20/12/2020
15:00-09:00
היכרות, תיאום ציפיות.
מהו טיפול דינמי ממוקד קצר מועד - התפתחות הגישה ועקרונותיה, התיאוריות המובילות בגישה.
פנים אל פנים
שפ"ח אשדוד
7 ש"א
02 23/12/2020
מפגש זום
14:30-13:00
מאפייני הטיפול - המאפיינים הייחודיים של הגישה, אופן ניסוחם ועבודה עימם.
המוקד הטיפולי, גבול זמן, אקטיביות, מיון מטופלים, מרכזיות החוויה בטיפול.
קריאה מטרימה + סינכרוני 5 ש"ק
03 06/01/2021 משימת סימולציה: האינטייק, החוזה הטיפולי והברית הטיפולית משימה א-סינכרונית בשלשות להגשה 5 ש"א
04 20/01/2021 משימה יישומית: איתור המוקד הטיפולי משימה א-סינכרונית להגשה 4 ש"א
05 03/02/2021
מפגש זום
14:30-13:00
הדגשים של הגישה עם אוכלוסיות שונות – ילדים, מתבגרים, הורים קריאה מטרימה + סינכרוני 5 ש"א
06 17/02/2021 יישום הגישה במרחב הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי - מהפרט אל הקבוצה והמערכת משימה א-סינכרונית להגשה 4 ש"א
07 10/03/2021
15:00-09:00
מתיאוריה לפרקטיקה. ניתוח מקרים - הלומדים יביאו מקרים לדיון וינתחו אותם תוך דגש על איתור המוקד הטיפולי ודרך העבודה עימו. פנים אל פנים 7 ש"א
08 הגשה עד 11/04/2021 כתיבת מקרה טיפולי משימה א-סינכרונית להגשה
שפ"ח אשדוד
3 ש"א

הערות חשובות

 • קיום המפגשים הפרונטליים יתבצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לנגיף הקורונה. על כל שינוי מהמפורט לעיל תבוא הודעה מסודרת.

בשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים

 • ליאת כרמלי - ראש היח' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה, המכללה האקדמית ספיר
  077-9802342 | liatcar@gmail.com
 • ספיר אפריים  - רכזת קורסים וסטודנטים, המכללה האקדמית ספיר
  077-9802541 | sapire@sapir.ac.il
 • מרכז מידע - המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר
  077-9802802 שלוחה 3 | Infost@sapir.ac.il

בשאלות מקצועיות

הנחיות לרישום הטופס

שלב 1

מילוי והחתמת מנהל שפ"ח על טופס הרשמה - אישור מנהל שפ"ח (חובה עבור המשך התהליך).

שלב 2

קישור המקוון להרשמה

 • למלא את פרטייך האישיים כנדרש.
 • לסמן את בחירתך – מסלול "המדרשה לפסיכולוגים חינוכיים" , סמן את הקורס/ים המוקש/ים.
 • העלאת טופס הרשמה- אישור מנהל שפ"ח כקובץ מצורף – חובה!!
 • הסדרת תשלום בסך 615 ₪ (כולל דמי רישום 150 ₪).

לאחר מכן הרשמתך תקלט במערכת המכללה האקדמית ספיר.