דר' יעקב יבלון

פסיכולוג בכיר-מדריך, מנהל שפ"ח גן רווה, פסיכולוג ראשי "מכון ארז", חבר הנהלת האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת ויו"ר ועדת ההסמכה באגודה.

תיאור הקורס ומטרותיו

מאפייני עבודתו של פסיכולוג השפ"ח מחייבים גם הבנה ושליטה בעבודה ממוקדת וקצרת מועד ביסודה. עד כמה גישה זו מותאמת ויעילה בעבודת הפסיכולוג? האם מסגרת העבודה קצרת המועד הינה אילוץ של מציאות חיצונית, או בחירה מושכלת ואף מועדפת התואמת את "הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי", המתקיימת בתחומי הליבה שונים של עבודתו הטיפולית הפרטנית, הקבוצתית והמערכתית. הקורס יציע למידה ויישום של הגישה למעגלי עבודה אלה  כדי להטיב ולייעל את עבודת הפסיכולוג בשפ"ח.
הקורס יתמקד בעקרונות המנחים את הטיפול הדינאמי הקצר, תוך הכרת אבני הדרך ההיסטוריים של גישה זו, וכיצד התפתחו מהן העקרונות המנחים אותה כיום. יינתן דגש לגישות המובילות של הטיפול הדינאמי הקצר, תוך סקירת המרכיבים המשותפים והייחודיים של כל גישה, האינטגרציה ביניהם והתאמתם לאוכלוסיית היעד של השפ"ח. בתוך כך, תהיה התייחסות לאוכלוסיות יעד מוגדרות של עבודה עם ילדים, הורים ומתבגרים ועבודה מערכתית. הקורס יאפשר למידה ומעקב אחר הקווים המקשרים בין התיאוריה הבסיסית והגישות השונות לסט הטיפולי ולניהולו, תוך הבהרה כיצד עקרונות התיאוריה הדינאמית מותאמים למתחייב מסט זה. יושם דגש על יישום הגישה בתחום הטיפולי, אך כאמור תתאפשר גם למידה של יישומה במרחב עבודת הפסיכולוג החינוכי.
המאפיינים הייחודיים של הטיפול הדינאמי הקצר הינם:

 • קיומו של מוקד טיפולי
 • תיחום בזמן של משך הטיפול
 • עמדה אקטיבית של המטפל
 • התאמת אוכלוסיית המטופלים

הבנת יחסי הגומלין בין משתנים אלה וכיצד הרחבתם או צמצומם משפיע על הטיפול הדינאמי הקצר הינה חיונית. היכולת לתכנן ולהשתמש באופן דיפרנציאלי ומושכל במשתנים אלה, תוך הבנת ההשלכות הנובעות מאופן השימוש, הם המפתח לשימוש יעיל וגמיש בגישות השונות, ולהתאמת הסט הטיפולי וההדגשים הטכניים המתחייבים מכך. הכרה ושליטה במשתנים אלה יאפשרו למטפל לבחור עבורו ועבור המטופל את המסגרת הטיפולית המתאימה ולהרחיב את מגוון הטיפולים וההתערבויות שהוא יכול לבצע ברמת הפרט, המשפחה הקבוצה והמערכת.

אופו הלמידה

קורס היברידי המשלב הוראה פרונטלית ומקוונת: המפגש הרביעי והאחרון יתקיימו פנים אל פנים, כיום ארוך ומרוכז. שאר המפגשים יהיו מקוונים.

הקורס מיעד

למתמחים בעלי ניסיון טיפולי של לפחות שנתיים ,מומחים  ומדריכים.

דרישות הקורס

 1. נוכחות מלאה ופעילה במפגשים הפרונטליים והמקוונים
 2. במפגשים המקוונים  ניתן יהיה להשתתף אך ורק באמצעות מכשיר עם מצלמה שפועלת במהלך כל המפגש .
 3. הגשת עבודת גמר ניתן להגיש לכל המאוחר עד 6 שבועות מתום הקורס.

היקף הקורס

40 שעות אקדמיות

מקום

6 מפגשים יתקיימו באופן מקוון. 2 מפגשים פרונטליים יתקיימו בכפר הנוער כנות בצומת גדרה (צומת  כנות ) .

שכר לימוד

765 ₪ . הרשמה דרך מכללת ספיר

מבנה הקורס

תאריך הנושא הנלמד אופי השיעור מספר ש"א
10/10/21
08:30 - 11:45
היכרות, תיאום ציפיות.
מהו טיפול דינמי ממוקד קצר מועד - התפתחות הגישה ועקרונותיה
סינכרוני מקוון 4
17/10/21
08:30 - 12:15
התיאוריות המרכזיות המובילות בגישה. והמאפיינים הייחודיים של הטיפול הדינמי הקצר. (מוקד טיפולי, גבול זמן, אקטיביות, מיון מטופלים, טכניקות התערבות, מרכזיות החוויה בטיפול). סינכרוני מקוון 4.5
24/10/21
08:30 - 12:15
הדגשים  ייחודיים של הגישות המובילות, על מאפייני הגישה, יישומם בסטינג הטיפולי, אופן ניסוחם ועבודה עימם. סינכרוני מקוון 4.5
31/10/21
08:30 - 12:15
המוקד הטיפולי כפורמולציה דינמית ממוקדת של טיפול. ניהול האינטייק, ויצירת החוזה והברית הטיפולית סינכרוני מקוון 4.5
14/11/21
09:00 - 15:00
סימולציות תרגול של תהליך האינטק ויישום עקרונות הגישה במרחב הטיפולי. תוך העמקת החשיבה התיאורטית, ההמשגה והכלים שנרכשו עד לשלב זה.   
הדגשים ליישום הגישה עם אוכלוסיות שונות – ילדים, מתבגרים, הורים
פרונטלי 7
21/11/21
08:30 - 12:15
המשך למידת ההדגשים ויישומם לעבודה עם אוכלוסיות יעד שונות. סינכרוני מקוון 4.5
28/11/21
08:30 - 11:45
מהפרט אל הקבוצה והמערכת - יישום הגישה במרחב הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי סינכרוני מקוון 4
12/12/21
09:00 - 15:00
מתיאוריה לפרקטיקה. הלומדים יציגו מגוון מקרים של עבודתם מהשטח עם אוכלוסיות היעד של השפ"ח. המקרים ינתחו וישמשו בסיס ליישום הגישה בשדה הפסיכולוגיה החינוכית, תוך תרגול טכניקות העבודה.
סיכום הקורס
פרונטלי 7
19/12/21
09:00 - 15:00
תאריך רזרבי בלבד, כולל אפשרות ליום מלא של 7 שעות    
סה"כ     40

הערה חשובה:
קיום המפגשים הפרונטליים יתבצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לנגיף הקורונה. על כל שינוי מהמפורט לעיל תבוא הודעה מסודרת.

קריאת חובה (המאמריםיועברו למשתתפי הקורס)

 1. מקוצר אך לא קצר- טיפול דינאמי קצר מועד ד"ר יבלון יעקב – אתר שפ"י חומר מיום  עיון מחוז תל אביב 2008
 2. פרויד, ז. (2002). אנליזה סופית ואינסופית. בתוך ברמן, ע. ושמיר א. (עורכים),  הטיפול   הפסיכואנליטי (עמ' 201-226). תל אביב: עם עובד.
 3. Flegenheimer,W.V.(1982). Techniques of Brief Psychotherapy. New York, London: Jason Aronson. (פרק 3)
 4. Flegenheimer,W.V.(1982). Techniques of Brief Psychotherapy. New York, London: Jason Aronson. (פרק 4)
 5. Flegenheimer,W.V.(1982). Techniques of Brief Psychotherapy. New York, London:  Jason Aronson. (פרק 6)
 6. שפלר, ג. (2003). עוד על פסיכותרפיה מוגבלת זמן, האוניברסיטה העברית ירושלים:    מאגנס. ((פרק 2
 7. ויצטום, א. (1989). בין התערבות במשבר-לפסיכותרפיה דינמית קצרת מועד. בתוך  דנסברג, ח., איציקסון, י. ושפלר, ג. (עורכים), פסיכותרפיה קצרת מועד (עמ' 53-66). האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס.
 8. יבלון, י. (2019). אם לא תדע לאן אתה רוצה להגיע, איך תדע שהגעת לשם?": המוקד  הטיפולי הדינאמי  כבסיס ל"מפת דרכים" בטיפול
  https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3777  
 9. יבלון, י. (2015)  טיפול דינאמי קצר מועד במתבגרים אתר פסיכולוגיה עברי     https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3333
 10. תסריטים נרציסטים של ההורות המבוא לספר.                                  
 11. יבלון, י. (2017). מה ל"תסריטים נרקיסיסטיים של המורות ולעבודה מערכתית אתר פסיכולוגיה עברית https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3585
 12. וינוקור, מ. ודסברג , ח. (1989). פסיכותרפיה דינמית קצרת מועד לפי הגישה  הפסיכודינאמית:  שאלון וינוקר דסברג למיון מטופלים ואינטק. בתוך דנסברג, ח., איציקסון, י. ושפלר, ג. (עורכים), פסיכותרפיה קצרת מועד (עמ' 241-247). האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס
 13. J. Sommers-Flanagan, T. Bequette   (2013) The Initial  Psychotherapy Interview  with Adolescent Clients.  Published online: 2 October 201  
 14. לכמן, ה. (2007)  סופיות הטיפול כ"שלישי" בדינמיקה: מטפל-מטופל-מציאות   פסיכואקטואליה 2007 

קריאת רשות

 1. ויצטום, א. ודסברג, ח. (1986). קשיים בישום שיטת הטיפול הדינמי הקצר: התנגדויות המטפלים. שיחות, 1 (1).
 2. נוי שרב, ד. (1995). הסיום בטיפול דינאמי קצר מועד ואישיות המטפל. שיחות, י' (1).
 3. איצקסון, י.(1989). פסיכותרפיות קצרות מועד במסגרת הפסיכאטריה הקהילתית בתוך  דנסברג, ח., איציקסון, י. ושפלר, ג. (עורכים), פסיכותרפיה קצרת מועד (עמ' 13-19). האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס.
 4. וינוקור, מ. ודסברג , ח. (1989). פסיכותרפיה דינמית קצרת מועד לפי הגישה הפסיכודינאמית: טכניקות. בתוך דנסברג, ח., איציקסון, י. ושפלר, ג. (עורכים), פסיכותרפיה קצרת מועד (עמ' 37-52). האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס.
 5. לאור, א. (2002). פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממוקדת ותחומה בזמן כמיכל ייחודי.     שיחות, י"ז (1).
 6. זלוטניק, ש. (2007). על יתרונותיו של הטיפול הדינאמי הממוקד, פסיכולוגיה עברית,    http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1443הוצא בתאריך 01/05/08     
 7. Messer, S. B.(2001). What allows therapy to be brief? Introduction to the special series. Clinical Psychology: Science and Practice, 8,1.  
 8. שפלר, ג. (1988). טיפולים דינמיים קצרי מועד – התפתחותם ומרכיביהם הטכניים המשותפים. שיחות, 2 (2).
 9. יבלון, י. (2020) הפרט, המערכת ושני פניו של ינוס: פורמולציה דינאמית ממוקדת של טיפול במרחב הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי. אתר פסיכולוגיה עברית  https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=4025

להרחבה והעמקה מומלץ לקרוא את כל פרקי הספרים

 1. "פסיכותרפיה קצרת מועד"  האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס. עורכים  דנסברג, ח., איציקסון, י. שפלר, ג.
 2. "עוד על פסיכותרפיה מוגבלת זמן", האוניברסיטה העברית ירושלים: מאגנס  שפלר, ג."