התעניינות בקהילות למידה בתחומי האמנויות בשנת תשפ"א